GeotekniskPrøvetaking

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 1.1

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 21 av 21

GeotekniskPrøvetakingProsedyrer pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking\GeotekniskPrøvetakingProsedyrer

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskPrøvetakingKodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking\GeotekniskPrøvetakingKodelister

Tilbaketrukket

1.0


GeotekniskPrøvetakingDatatyper pakke

omfatter data fra opptak av fysisk prøvemateriale i felt<engelsk>include data from collection of physical samples in the field</engelsk>

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking\GeotekniskPrøvetakingDatatyper

Tilbaketrukket

1.0BlokkPrøve

fysisk prøvemateriale manuelt skjært ut fra bunnen av en utgravning eller ved hjelp av spesialutviklet prøvetakingsutstyr <engelsk>physical sample manually cut from the bottom of a ditch or with special sample equipment</engelsk>


SkovlPrøve

geoteknisk prøvetaking for opptak av omrørte prøver <engelsk>geotechnical sampling where disturbed samples are colleced</engelsk>


StempelPrøve

geoteknisk prøvetaking hvor en sylinder slås ned i fast lagrede masser, og hvor sylinder holdes stengt inntil ønsket dybde <engelsk>geotechnical sampling where a sylinder is rammed into compact soil, and where the sylinder is kept closed until the desired depth</engelsk>


KjernePrøve

kjerneprøve<engelsk>core sample</engelsk>


GravePrøve

omrørt fysisk prøvemateriale manuelt gravd ut fra sjakt eller grøft <engelsk>disturbed physical soil sample manually digged from a ditch or pit</engelsk>


KannePrøve

omrørt fysisk prøvemateriale tatt i organiske materialer eller bløte leirer med enkelt håndoperert utstyr <engelsk>disturbed physical soil sample taken from organic material or soft clays with simple hand operated equipment</engelsk>


GeotekniskPrøveDel

fysisk prøvemateriale som kan benyttes til en eller flere geotekniske laboratorieundersøkelser. merknad: laboratorieundersøkelse er synonymt med laboratorieforsøk<engelsk>physical samples which can be used for one or several geotechnical laboratory tests</engelsk>


VannPrøve

vannprøve<engelsk>water sample</engelsk>


GeotekniskPrøveGruppe

omfatter en gruppe eller serie av fysisk prøvemateriale fra en og samme grunn- eller borhullsundersøkelse<engelsk>include a group or series of physical samples from one and the same ground- or borehole investigation</engelsk>


GassPrøve

gassprøve fra poreluft<engelsk>gas sample from pore air</engelsk>


NaverPrøve

geoteknisk prøvetaking for opptak av omrørte prøver <engelsk>geotechnical sampling where disturbed samples are colleced</engelsk>


SedimentPrøve

sedimentprøve<engelsk>sediment sample</engelsk>


RamPrøve

geoteknisk prøvetaking hvor en sylinder slås ned i fast lagrede masser <engelsk>geotechnical sampling where a sylinder is rammed into compact soil</engelsk>