Bærelag

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Viser treff 1 - 8 av 8
Bærelag objekttype

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).


TypeBærelag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Lagtype kodeliste

Angir om det er tale om øvre eller nedre bærelag


Steinstørrelse_Største kodeliste

Angir største steinstørrelse for bærelagsmaterialet.


Steinstørrelse_Minste kodeliste

Angir minte steinstørrelse for bærelagsmaterialet.