Statlig sikra friluftslivsområder

Miljødirektoratet Gyldig 20141101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder basert på SOSI generell del II Friluftsliv versjon 4.1

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/StatligSikraFriluftsliv/2.0

Viser treff 1 - 26 av 26Fellesegenskaper_grense_punkt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og som benyttes for objekttypene SikraFriluftslivsomrAvgresning og for Teiggrensepunkt (datafangstdato og kvalitet).


SikraFriluftslivsomrAvgrensning objekttype

avgrensning av et sikra friluftslivsområde


SikraFriluftslivsområde objekttype

områder hvor det offentlige har kontroll over arealbruken gjennom eierskap eller servituttavtale


Teiggrensepunkt objekttype

koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen. For statlig sikra friluftlivsområder vil Teiggrensepunkt snappes fra matrikkelen ved etablering av områder. Ved registrering av grenser for statlig sikra områder kan grensepunktene for objekttypen SikraFriluftlivsomrAvgrensing registreres som Teiggrensepunkt. Når avgrensingen hentes fra Matrikkelen og Teiggrensepunkt er registrert, skal teiggrensepunktet registreres.


Fellessegenskaper_statligSikra objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for objektet statlig sikra friluftslivsområder.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


FriluftsområdeBrukergrupper kodeliste

angir hvor brukerne kommer fra


FriluftslivsområdeVerdi kodeliste

områdets betydning for friluftslivet


TilgjengeligFunksjon kodeliste

angir hvilke funksjoner i området som er tilrettelagt for funksjonshemmede


GrensemerkeNedsattI kodeliste

GrensemerkeNedsattI er hentet fra Eiendomsinformasjon 4.0 og definerer hva slags detalj grensemerket er satt ned i.


FriluftslivSikring kodeliste

angir om staten eller kommunen har bidratt til sikring av området


FriluftsområdeBruksfrekvens kodeliste

angivelse av hvor mye et område brukes


FriluftslivsområdeDriftstilsyn kodeliste

angir ansvarlig instans for drift og tilsyn med området


FriluftslivområdeEgnethet kodeliste

angir om området er spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til


Grensepunkttype kodeliste

Fra Eiendomsinformasjon 4.0. Definerer grensepunkttype i henhold til kodeliste.


MobLandPrioritet kodeliste

Angivelse av hvilken prioritet et område eller en ressurs har med tanke på beredskap og tiltak mot akutt forurensning på land.


Tilgjengelighetsgruppe kodeliste

angir hvilke gruppe av funksjonshemmede området er tilrettelagt for