Brufuge

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Overgangsledd mellom bru og veg plassert på tvers av veg i plan med vegbane.

Viser treff 1 - 7 av 7
Brufuge objekttype

Overgangsledd mellom bru og veg plassert på tvers av veg i plan med vegbane.


VedlikeholdsansvarligBrufuge kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold.


TypeBrufuge kodeliste

Angir hvilken type brufuge det er tale om.


EierBrufuge kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.