Vann

Geovekst Foreslått 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Vann 4.0

Viser treff 1 - 24 av 24


ElvelinjeFiktiv objekttype

fiktiv delelinje i elv/kanal


Innsjøkant objekttype

konturlinje mellom land og innsjø


Flomløpkant objekttype

begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare det en sjelden gang er vannføring


InnsjøElvSperre objekttype

hjelpelinje for avgrensning av innsjø mot elv eller kanal/grøft


InnsjølinjeFiktiv objekttype

fiktiv delelinje i innsjøer


InnsjøkantRegulert objekttype

avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert


Innsjø objekttype

en ferskvannsflate som ikke er renndende vann


ElveElvSperre objekttype

hjelpelinje for avgrensning av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate


ElvBekk objekttype

vannvei for rennende vann


SnøIsbre objekttype

grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø


ElvBekkKant objekttype

konturlinje mellom land og elveflate


SnøIsbreKant objekttype

grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø


KanalGrøftKant objekttype

avgrensningslinje av kanal/grøft, dvs vannspeilet. Med vannspeil menes der vannet normalt står i kanalen/grøfta


KanalGrøft objekttype

rennende vann der forløpet er menneskeskapt


VannBredde kodeliste

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger