FKB-Arealbruk-5.0

Geovekst Erstattet 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-Arealbruk. FKB-Arealbruk beskriver den fysiske bruken av et areal, f.eks. industriområder, campingplasser og parker. Datasettet er ikke heldekkende.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Arealbruk/5.0

Viser treff 1 - 6 av 6

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0\Generelle elementer

Erstattet

1.0


Driftsområder pakke

Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0\Driftsområder

Erstattet

5.0


Fritidsområder pakke

Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Fritidsområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0\Fritidsområder

Erstattet

5.0


Kulturområder pakke

Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Kulturområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0\Kulturområder

Erstattet

5.0