Svalbardplan 4.6 Foreslått

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.6

fagområdestandard

Beskrivelse: formålet med denne spesifikasjon er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer på Svalbard skal utveksles, forvaltes og benyttes digitalt. Spesifikasjon for Svalbard-plan knytter seg til arealplaner utarbeidet i henhold til svalbardmiljøloven i planområdene som er definert i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard av 28. juni 2002 nr. 650 § 1. Planområdene er knyttet til de seks bosettingene eller gruveområdene: · Longyearbyen · Svea · Ny-Ålesund · Barentsburg · Pyamiden · Colesbukta

Viser treff 1 - 29 av 29

Lagre som:

Kodelister og datatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått\Kodelister og datatyper

Utkast

1.0
SvpStøySone objekttype

område for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7)


SvpFareGrense objekttype

grense for hensynssone for fare (svp. § 49 tredje ledd nr 7)


SvpRetningslinjeOmråde objekttype

område med retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b)


SvpRegulertHøyde objekttype

linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart)


SvpSamferdselLinje objekttype

linjer som viktige ledd i kommunikasjonssystemet i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 6)


SvpInfrastrukturLinje objekttype

linje for hensynssone med særlige krav til infrastruktur


SvpBestemmelseOmråde objekttype

område med bestemmelser til arealplanen (sml. § 49 femte ledd bokstav a)


SvpSikringGrense objekttype

grense for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr. 7)


SvpDetaljeringSone objekttype

område for hensynssone for detaljplanlegging i planområdet (sml. § 49 sjette ledd bokstav a)


SvpGrense objekttype

grense for planområde (sml. § 48)


SvpDetaljeringGrense objekttype

grense for bestemmelssesone for detaljplanlegging i planområdet (sml. § 49 sjette ledd bokstav a)


SvpOmråde objekttype

det geografiske område (del-)planen dekker (sml. §§ 47 og 49 første ledd) Merk: Der planen har ulike vertikalnivå, skal det være (minst?) ett SvPOmråde for hvert vertikalnivå.


SvpArealformålGrense objekttype

grense for arealformålsområde i arealplan (sml. § 49)


SvpPåskrift objekttype

supplerende tekst til arealplanen (sml. § 49 tredje ledd)


SvpBåndleggingGrense objekttype

grense for hensynssone for båndlegging i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 7 - faresoner)


SvpAngittHensynGrense objekttype

grense for vernesone i arealplan (sml. § 49 )


SvpFareSone objekttype

område for hensynssone for fare (sml. § 49 tredje ledd nr 7)


SvpSikringSone objekttype

område for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr 7)


SvpStøyGrense objekttype

grense for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7)


SvpJuridiskPunkt objekttype

punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon


SvpJuridiskLinje objekttype

linje for juridisk tilleggsinformasjon


SvpAngittHensynSone objekttype

områder med vernesone i arealplan (sml. § 49)


SvpArealformålOmråde objekttype

område med gitt arealformål i arealplan (sml. § 49 tredje ledd)


SvpBestemmelseGrense objekttype

avgrensning av område med bestemmelser til arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav a)


SvpRetningslinjeGrense objekttype

grense for retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b)


SvpBåndleggingSone objekttype

båndleggingssone (sml. kap. III - § 49 tredje ledd nr 9 - og V)