Referansestolpe

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.

Viser treff 1 - 6 av 6
Referansestolpe objekttype

Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.


PlasseringReferansestolpe kodeliste

Angir hva plate er plassert på


Stolpefundamentering kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er fundamentert