Bygning

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Bygning i tilknytning til vegen

Viser treff 1 - 8 av 8
Bygning objekttype

Bygning i tilknytning til vegen


Overflatebehandling kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. Utvendig overflatebehandling.


MaterialtypeBygning kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet, om flere materialtyper angis materialtype som er mest dominerende sett fra utside (kledning).


PlasseringBygning kodeliste

Angir hvor bygning er plassert


BruksområdeBygning kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har