N500 Kartdata

Kartverket Gyldig 20230401

produktspesifikasjon

Beskrivelse: UML-modell som beskriver produktet N500. Produktet er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:500 000

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/N500/20230401

Viser treff 1 - 9 av 9

Generelle typer pakke

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Generelle typer

Gyldig

1.0


Administrative_områder pakke

Administrative områder inneholder grenser for fastlands Norge, og inndelingen av Norge i kommuner og fylker.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Administrative_områder

Gyldig

1.0


Arealdekke pakke

Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som golfbane og steinbrudd, lufthavn og industri

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Arealdekke

Gyldig

1.0


Bygninger_og_anlegg pakke

Bygninger og anlegg inneholder utelukkende menneskeskapte objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Bygninger_og_anlegg

Gyldig

1.0


Høyde pakke

Høyde inneholder høydekurver og terrengpunkter som er nødvendig for å beskrive terrengets form over havflaten, samt trigonometriske punkter og høydelag. Generelt brukes 100 meter ekvidistanse, mellomkurver med 50 meter ekvidistanse kan forekomme.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Høyde

Gyldig

1.0


Restriksjonsområder pakke

Restriksjonsområder inneholder: - Forekomster og grenser vernet etter Lov om naturvern - Grenser som ikke er tilknyttet de administrative områdene (skytefeltgrenser og statsallmenningsgrenser)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Restriksjonsområder

Gyldig

1.0


Samferdsel pakke

Samferdsel inneholder menneskeskapte kommunikasjonslinjer, samt jernbanestasjoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Samferdsel

Gyldig

1.0


Stedsnavn pakke

Stedsnavn inneholder stedsnavn beregnet på presentasjon sammen med øvrig informasjon i kartet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata\Stedsnavn

Gyldig

1.0