Planregister 2018-07-01

Statnett Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell for Spesifikasjon for kommunalt planregister, Del 4 av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Deler av modellen er realisert fra fagområdestandardene Plan 4.5.2 og ABAS 4.5.2

Viser treff 1 - 6 av 6

Fellesegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Planregister\Planregister 2018-07-01\Fellesegenskaper

Utkast

1.0


Planregister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Planregister\Planregister 2018-07-01\Planregister

Utkast

1.0


Planhendelser pakke

I denne pakken er det tatt inn et utdrag av planregister-modellen for hendelser. Det er kun de delene som er aktuelt å eksportere som SOSI-filer som er tatt med. For fullstendig beskrivelse av modell for plan-hendelser henvises til planregisteret (Nasjonal Produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 4)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Planregister\Planregister 2018-07-01\Planhendelser

Utkast

1.0


Midlertidig bygge-og anleggsområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Planregister\Planregister 2018-07-01\Midlertidig bygge-og anleggsområde

Utkast

1.0


Midlertidig forbud mot tiltak pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Planregister\Planregister 2018-07-01\Midlertidig forbud mot tiltak

Utkast

1.0