Kantstein

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)

Viser treff 1 - 5 av 5
Kantstein objekttype

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)


MaterialtypeKantstein kodeliste

Angir hvilken materialtype vegobjektet er av