N5 Presentasjonsdata

Geovekst Gyldig 20170701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for presentasjonsdata for FKB og andre primærdata tilpasset målestokk 1:5000

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/N5Presentasjonsdata/20170701

Viser treff 1 - 14 av 14

SSR Kodelister pakke

Kodelister hentet fra fagområdet Stedsnavn. Benyttes på egenskaper på objekttype StedsnavnTekst.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\SSR Kodelister

Gyldig

1.0


Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\Generelle konsepter

Gyldig

1.0


AR5 kodelister pakke

Kodelister for AR5. Benyttes for objekttype AR5Symbol

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Presentasjonsdata\N5 Presentasjonsdata\AR5 kodelister

Gyldig

1.0

FellesTekst objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på kurve- og punktobjekter i FKB-Tekst.


TekstGeometriKurve objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på tekst-objekter med kurvegeometri.


StedsnavnTekst objekttype

Stedsnavntekst er stedsnavn fra SSR tilpasset visning på kart.


PresentasjonTekst objekttype

PresentasjonTekst benyttes for tekst som skal presenteres på kartet. Kodelista teksttype angir hva slags type tekst det er.


KulturminneSymbol objekttype

punkt med for visning av kulturminnesymbol i kartet. Kulturminnesymbolene omfatter kulturminner fredet etter Kulturminneloven (KML) Merk: Tidligere PresRuneR


TekstGeometriPunkt objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på tekstobjekter med punktgeometri.


AR5Symbol objekttype

punkt med nødvendig informasjon for visning av AR5-symbol i kartet. Merk: Tidligere PresAR5Symbol


Teksttype kodeliste

kodeliste som angir hva slags type objekt teksten beskriver.