TekstOgSymbol

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 14 av 14Tekstobjekt objekttype

abstrakt objekttype som ved subtyping vil ta vare på tekstinformasjon fra alle hisoriske datasett på SOSI-format

Symbolobjekt objekttype

abstrakt objekttype som ved subtyping vil ta vare på symbolinformasjon fra alle hisoriske datasett på SOSI-format


Tekstformatering datatype

presentasjonsegenskaper knytta til tekst


TekstReferansepunkt datatype

Tekstens referansepunkt er det stedet på teksten hvor en tekstplassering refererer seg til. Merknad: Default er (i motsetning til tekst), midtpunkt. Grunnlinje er ikke tillatt angitt for symbol. Merknad: Hvis ikke andre verdier er oppgitt, er default plassering av TREF som følger: For tekst: tekstreferanseNord = 1, tekstreferanseØst = 0, dvs nedre venstre punkt til første bokstav. For Symbol: tekstreferanseNord = 1, tekstreferanseØst = 1, dvs midt symbol. Merknad: For tekstReferansepunkt knyttet til SYMBOL er det ikke lovlig å angi bunnlinje, denne benyttes bare for tekst.


Symbolformatering datatype

presentasjonsegenskaper knytta til symbolisering


TekstdimensjonTerreng datatype

bokstavenes eller symbolenes høyde og bredde i meter i terrenget pr. bokstav.


Tekstdimensjon datatype

bokstavenes eller symbolenes bredde og høyde i millimeter på kartet pr. bokstav. Høyde regnes fra bunnlinje til øvre kant. Merknad: Dersom bredde ikke er oppgitt, benyttes standard bredde for den gitte teksthøyden jfr. fonten.


TekstreferanseNord enumeration

Tekstens referansepunkt i nordlig retning


TekstreferanseØst enumeration

Tekstens referansepunkt i østlig retning