Leskur

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Viser treff 1 - 9 av 9
Leskur objekttype

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.


Sittemulighet kodeliste

Angir om det er sittemulighet i leskur


InnvendigBelysning kodeliste

Angir om det er innvendig belysning i leskur


GlassflaterMarkert kodeliste

Angir om glassflater har markering i 2 høyder for å unngå at noen går på dem.


TrinnfriAdkomst kodeliste

Angir om høydeforskjell mellom fortau og leskur er så lav at f.eks. rullestol eller barnevogn enkelt kan komme inn, dvs. mindre enn 2 cm.


MaterialtypeLeskur kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet