Gangfelt

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Oppmerket felt for fotgjengere (Ordbok Veg og Trafikkteknikk).

Viser treff 1 - 14 av 14
Gangfelt objekttype

Oppmerket felt for fotgjengere (Ordbok Veg og Trafikkteknikk).


SkiltetGangfelt kodeliste

Angir om det er skiltet eller ikke i forbindelse med vegobjektet. Angir om det er skiltet for gangfelt.


LysregulertGangfelt kodeliste

Angir om gangfeltet er lysregulert. Lysregulerte gangfelt har egne signalhoder for å styre gangtrafikken som benytter gangfeltet.


HevetGangfelt kodeliste

Angir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet.


MarkeringAvStriperGangfelt kodeliste

Angir hvordan striper er markert.


NedsenketKantsteinGangfelt kodeliste

Angir om det er nedsenket kantstein eller ikke i forbindelse med vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligGangfelt kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Belegning_TypeGangfelt kodeliste

Angir type belegning for gangfeltet.


BelysningGangfelt kodeliste

Angir om gangfeltet er belyst. Kan være fra egen belysning eller fra generell veg-/gatebelysning.


TrafikkøyGangfelt kodeliste

Angir om det er trafikkøy i gangfeltet.


EierGangfelt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.