Forsterkningslag

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2).

Viser treff 1 - 6 av 6
Forsterkningslag objekttype

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2).


BudsjettForsterkningslag kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over.


TypeForsterkningslag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.