Dokumentasjon

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Arkivert informasjon, kan f.eks. være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser eller bare lenker til lokale filer, websider eller arkivsystem.

Viser treff 1 - 6 av 6
Dokumentasjon objekttype

Arkivert informasjon, kan f.eks. være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser eller bare lenker til lokale filer, websider eller arkivsystem.


PubliseringskravErIvaretattDokumentasjon kodeliste

Angir hvorvidt krav til publisering av informasjon er ivaretatt. Bilder, dokument etc. som lastes inn som vedlegg blir åpent tilgjengelig. Dersom det lastes inn vedlegg skal det alltid være angitt "Ja" til denne egenskapen. Det gjelder da som en bekreftelse på at dokumentasjon som legges inn ikke er i strid med personvernforordningen (GDPR) eller bryter med andre krav til skjerming av data. Informasjon som ikke skal være offentlig må legges i eksterne system/server hvor det kan settes begrensning på tilgang. Det angis da kun lenkeadresse til informasjonene i NVDB (ET 10804 "Hyperlink"). Verdien "Ikke vurdert" skal kun benyttes midlertidig på tidligere innlagte data.


TypeDokumentasjon kodeliste

Angir hvilken type dokumentasjon det er tale om.