Fylling (Volum)

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6

Fylling_Volum objekttype

Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.


TypeFylling_Volum kodeliste

Angir hvilken type fylling det er tale om


EierFylling_Volum kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Materiale kodeliste

Angir hvilket materiale selve fyllingen i hovedsak er bygd opp av. .


VedlikeholdsansvarligFylling_Volum kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet


Fyllingssåle kodeliste

Angir om det er etablert fyllingssåle. Se HB kap 2.5.3 i N200,