Bærelag

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Viser treff 1 - 7 av 7
Bærelag objekttype

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).


Steinstørrelse kodeliste

Angir steinstørrelse


Lagtype kodeliste

Angir om det er tale om øvre eller nedre bærelag


TypeBærelag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av