Vegsituasjon

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse: standarden skal ivareta behovet for digitale kartdata til planlegging og prosjektering av veganlegg. I denne forbindelse er høydeinformasjonen spesielt viktig for bl.a. å supplere eller korrigere overflatemodeller. Datasettet skal også kunne benyttes til drifts- og vedlikeholdsoppgaver. For disse oppgavene har imidlertid Statens vegvesen mer detaljert informasjon i Nasjonal vegdatabank for det statlige og fylkeskommunale vegnettet

Viser treff 1 - 3 av 3

Vegsituasjon-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder for de enkelte vegelementene som beskriver veglegemets geometri. Enkelte objektklasser er også aktuelle for bruk i Jernbane

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0

Erstattet

4.0


Vegsituasjon-4.5 fagområdestandard

standarden omfatter elementer som beskriver vegens overflategeometri. I tillegg er det tatt med viktig vegutstyr som rekkverk, skilter, vegsperring o.l. Parkeringsområder inngår også. Enkelte objektklasser er også aktuelle for bruk i Bane

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5

Tilbaketrukket

4.5