Ledning

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 15 av 15

Roerkonstruksjon pakke

VA_Rørkonstruksjon er datatyper og kodelister som beskriver rør (og koplinger).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep\Ledning\Roerkonstruksjon

Ukjent

1.0LedningElement objekttype

Utvikler av VA_ledning fra SOSI 4.6 og NVDB 77 'Rørledning'Avloepsledningbruk kodeliste

Lista ikke fullstendig