Avfallssug interne kodelister-20210112

Avfall Norge utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 42 av 42


Seksjoneringskum objekttype

Kum med utstyr som kan stenge av deler av avfallssuganlegget for å hindre unødvendig luftlekasje.


Dockingpunkt objekttype

Påkoblingspunkt for renovasjonsbilen ved tømming av avfall fra mobile avfallssug.


Innkast objekttype

Der brukerne leverer avfall.


Terminal objekttype

Bygning eller del av bygning med vifter og containere for mellomlagring av avfall.


Tilluftsventil objekttype

Ventil som slipper luft inn i systemet.
TankMobiltAvfallssug objekttype

Lagringstank for avfall plassert under innkast. Hele konstruksjonen under bakken skal beskrives.
Nettverkskomponent-5.0 objekttype

konteiner objekt med fellesegenskaper for alle ledningsobjekter


Forrør objekttype

Rør som benyttes til å trekke ledninger gjennom.


Avfallsugledning objekttype

Transportledning for avfall


Inspeksjonskum objekttype

Kum som gir tilkomst til luke på avfallssugledningen


Vegadresse datatype

Identifisering av vegadresse


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.
Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.