Petroleum

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet Petroleum benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for petroleumsrelaterte tema, slik at denne kan bli grafisk presentert på kart. Informasjonen vil komme i tillegg til den mer geografisk relaterte generelle informasjon som er å finne i andre kapitler i SOSI-standarden, spesielt Kyst og sjø-kapitlet, der sjøkartinformasjon er beskrevet

Viser treff 1 - 2 av 2

Petroleum-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive petroleumforvaltningens behov for å utveksle geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0

Tilbaketrukket

4.0