Lekeapparat

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm

Viser treff 1 - 9 av 9
Lekeapparat objekttype

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm


OverflatebehandlingLekeapparat kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet


Fastmontert kodeliste

Angir om lekeapparatet er fastmontert


Underlag kodeliste

Angir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet


MaterialtypeLekeapparat kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet


TypeLekeapparat kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av