Trafikkulykker

Statens vegvesen Ukjent 20150101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Trafikkulykker de siste 5 kalenderår.

Viser treff 1 - 24 av 24

Fellesegenskap objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Trafikkulykke objekttype

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader


StedsforholdTrafikkulykke kodeliste

Stedsforhold på ulykkesstedVærforholdTrafikkulykke kodeliste

Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.


HistoriskVegstatusTrafikkulykke kodeliste

Vegstatus på ulykkestidspunktet


BebyggelseTrafikkulykke kodeliste

Bebyggelse på ulykkesstedet.


LysforholdTrafikkulykke kodeliste

Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.


LysforholdTrafikkulykke kodeliste

Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.


FartsgrenseTrafikkulykke kodeliste

Angir fartsgrense på ulykkesstedet
UkedagTrafikkulykke kodeliste

UKEDAG FRA 1 TIL 7 SOM ANGIR DAGEN ULYKKEN INTREFFER PÅ.


UhellskodeTrafikkulykke kodeliste

Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at


UhellKategoriTrafikkulykke kodeliste

Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter


MidtdelerTrafikkulykke kodeliste

Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde


StedfestingensNøyaktighetTrafikkulykke kodeliste

Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke


FøreforholdTrafikkulykke kodeliste

FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED


AlvorligsteSkadegradTrafikkulykke kodeliste

Alvorligste skadegrad i ulykken


HistoriskVegkategoriTrafikkulykke kodeliste

Vegkategori på ulykkestidspunktet.