FKB-Bane-5.0.1

Geovekst Gyldig 5.0.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for FKB-Bane. Spesifikasjonen omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som beskrives i mer generell form i andre FKB-datasett, er ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel spesifikasjoner for Høydekurve, Bygning, Bygningsmessige anlegg, Veg og Ledning.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bane/5.0

Viser treff 1 - 7 av 7

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane-5.0.1\Generelle elementer

Gyldig

1.0

Spormidt objekttype

teoretisk linje midt mellom skinnestrengene


Jernbaneplattformkant objekttype

yttergrense av konstruksjon til bruk ved av-/påstigning for passasjerer eller ved av-/pålasting av gods


Jernbanetype kodeliste

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering