Radioanlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff)

Viser treff 1 - 9 av 9
Radioanlegg objekttype

System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff)


DABRiks kodeliste

Angir om det er DAB Riks


Kringkasting kodeliste

Angir om det er kringkasting


DABLokal kodeliste

Angir om det er DAB lokal


Nødnett kodeliste

Angir om det er nødnett


DABRegional kodeliste

Angir om det er DAB Reginal