Ortofoto-5.0

Kartverket Gyldig 5.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 18 av 18Ortofotoavgrensning objekttype

avgrensing av et ortofotoområde (Ortofotoprosjekt, Ortofotodelprosjekt, Ortofotobilde) Delimitation of an area of orthophoto(s)


Ortofotoprosjekt objekttype

område satt sammen i en mosaikk av enkelt-ortofoto Merknad: Spesifiserer et oppdrag, og representerer netto ortofotodekning Single orthophotos put together in a mosaic Note: Indicates a specific project, and represents net coverage


Ortofotobilde objekttype

del av et enkelt orfoto som er benyttet i en mosaikk part of a single orthophoto which have been used in a mosaicOrtofotoprosjektavgrensning objekttype

avgrensing av et ortofotoområde (Ortofotoprosjekt, Ortofotodelprosjekt, Ortofotobilde) Delimitation of an area of orthophoto(s)


Datautstrekning datatype

Et områdes datautstrekning i form av omskreven boks.


Utstrekning datatype

Et områdets utstrekningOpptaksmetode kodeliste

analogt eller digitalt opptak analogue or digital recording


Bildekategori kodeliste

betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket designation of which bandwiths used (and stored in the archive)


Orienteringsmetode kodeliste

metode for å orientere og posisjonere bilde method for orientation and positioning images


Ortofototype kodeliste

Type ortofoto, benyttet forl klassifisering av ortofoto. Type of orthophoto, used for classification of orthophotos in our viewing services