Driftsområder

Geovekst Gyldig 5.0.1

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder

Viser treff 1 - 7 av 7Steintipp objekttype

område for steintipp


Grustak objekttype

uttaksplass, område, drevet i dagen for malm eller sand, grus, pukk, skifer


Anleggsområde objekttype

område der det pågår anleggsarbeid I FKB er det en målsetting om at mest mulig av byggeaktivitet når det gjelder f.eks. bygninger eller veganlegg fanges opp gjennom saksbehandling og legges inn i tiltaksbasen (FKB-Tiltak). Anleggsområder som ligger i tiltaksbasen skal ikke inngå i FKB-Arealbruk.


Industriområde objekttype

område, bebygd eller ubebygd, benyttet til industriformål


Transformatorstasjon objekttype

område for omforming og fordeling av elektrisk energi. Oftest et tydelig avgrenset/inngjerdet område med mange kabler inn og ut.