Fanggjerde

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred

Viser treff 1 - 5 av 5
Fanggjerde objekttype

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred


AdkomstFanggjerde kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet