Belysningspunkt

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.

Viser treff 1 - 6 av 6
Belysningspunkt objekttype

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.


BruksområdeBelysningspunkt kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


Plassering kodeliste

Angir plassering for vegobjektet