Lukket rørgrøft

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft

Viser treff 1 - 7 av 7
LukketRørgrøft objekttype

Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft


Kabler kodeliste

Angir om grøften inneholder andre kabler enn varmekabler.


VarmekablerLukketRørgrøft kodeliste

Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet


TypeLukketRørgrøft kodeliste

Angir hvilken type lukka rørgrøft det er tale om.