Vegbredde, beregnet

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks FKB, dekkestilstandsdata etc . Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bla analyser knyttet til NTP.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5

Lagre som:
Vegbredde_Beregnet objekttype

Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks FKB, dekkestilstandsdata etc . Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bla analyser knyttet til NTP.


Grunnlag kodeliste

Angir hvilke kilde dataene kommer fra