Rekkverksende

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101)

Viser treff 1 - 6 av 6
Rekkverksende objekttype

En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101)


TypeRekkverksende kodeliste

Angir hvilken type rekkverksavslutning/overgangselemet det er tale om


ProduktnavnTypegodkjenning kodeliste

Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverksender godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt. Aktuelt for ettergivende rekkverksender