Reguleringsplanforslag 20120416

Statnett Ukjent 4.5

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Vedtak SOSI Ag9 2011-03-22: Retta opp etter endringer i kodelistene KpArealformål og RpArealformål, jf. forskriftsendringer pr 01.01.2011 SOSI Ag9 2011-03-22: KpRestriksjonsOmråde har fått tillagt egenskapen arealstatus for å dekke arealbruksrestriksjon 400, 410, 412, 420 og 499. SOSI Ag9 2011-03-22: Vertikalnivå skal være med på KpInfrastrukturLinje SOSI Ag9 2011-09-20: - sak 5: Høydereferanse inn i Rp/Kp RegulertHøyde - sak 7: RpJurlinje: Presiseringer for forklaring på Byggegrense og byggelinje - sak 13: Lagt til opprinneligarealplanid for Np/Fp/Kp/Rp Område -sak 14: PlanDispensasjon og PlanMIndreEndring har fått vertikalnivå som opsjonell attributt SOSI Ag9 2011-11-04: - sak 5: Statlige planretningslinjer - ny kodeliste - sak 7: Innstramming språkbruk: Skipsled ute, erstattes av farled (KP, juridisk linje og arealformål) - sak 8: RpArealformål: korrigert forklaring for Akvakultur (6420) - sak 10: Mange generelle koder utelatt (1000-koder for arealformål, 100-koder for hensynssoner for Rp,Kp,Fp) - sak 11: Saksnummer - attributt justert for å følge opp NOARK5 - sak 14.1: Ny båndleggingskode for å dekke markalova.

Navnerom: http://www.statkart.no/sosi/

Viser treff 1 - 8 av 8

SOSI_Objekt_RpF pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416\SOSI_Objekt_RpF

Ukjent

4.5


Planområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416\Planområde

Ukjent

1.0


Arealformål pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416\Arealformål

Ukjent

1.0


Bestemmelser/hensyn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416\Bestemmelser/hensyn

Ukjent

1.0


Juridiske punkt/linjer og påskrift pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416\Juridiske punkt/linjer og påskrift

Ukjent

1.0


Datatyper og kodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416\Datatyper og kodelister

Ukjent

4.5


Plan felles pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416\Plan felles

Ukjent

1.0


GenerelleTyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416\GenerelleTyper

Ukjent

4.5