Skiltplate

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Plate med skiltmotiv.

Viser treff 1 - 14 av 14
Skiltplate objekttype

Plate med skiltmotiv.


Skiltnummer kodeliste

Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050)


Farge kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge).


Ansiktsside_RettetMot kodeliste

Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.


Folieklasse kodeliste

Angir folieklasse på skiltplate


Skiltform kodeliste

Angir hvilken form skiltplaten har


BelysningSkiltplate kodeliste

Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.


StørrelseSkiltplate kodeliste

Angir størrelse av vegobjekt


TekstSymbolhøyde kodeliste

Angir størrelse på tekst/symbol


Klappskilt kodeliste

Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.


TosidigPlateMedUlikeMotiv kodeliste

Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene