Bygnan

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet dekker bygningsmessige-og tekniske anlegg. Eksempler er objekter slik som tank, mur, gjerde og brygge mv

Viser treff 1 - 2 av 2

Bygnan-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter bygningsmessige-og tekniske anlegg. Eksempler på bygningsmessige- og tekniske anlegg er objekter slik som tank, mur, gjerde og brygge mv. Bygninger (Bygningsenhet og andre bygninger) med tilhørende beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng er beskrevet under fagområdet "Bygninger" (BYGG)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygnan\Bygnan-4.0

Gyldig

4.0