Organiske miljøgifter i marine sedimenter

Havforskningsinstituttet Gyldig 20220201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser innholdet av organiske miljøgifter i marine sedimenter. Sedimentprøver for geokjemiske analyser er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/OrganiskeGifterMarineSedimenter/20220201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0029B044_B7BE_4e3b_89D5_249981D49F7D

Viser treff 1 - 9 av 9

OrganiskMiljøgift objekttype

Kjemiske analyser av organiske miljøgifter i det øverste laget (0-1 cm) av bunnsedimenter i norske hav- og kystområder.


GenEgenskaperOrganiskMiljøgift objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based