Beite

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Beitebruk i utmark" dekker grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest.

Viser treff 1 - 1 av 1