Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Uran aktsomhet pakke

Datamodell for Uran aktsomhet. Nasjonalt aktsomhetskart for uran viser områder i Norge som kjennetegnes av tilstedeværelsen av uranrike bergarter og/eller løsmasser. Kartet er basert på eksisterende geodatabaser, som inkluderer flybårne radiometriske målinger, geokjemi fra steinprøver og berggrunnsgeologi. Dette gir en omfattende oversikt over fordelingen av uran på nasjonal skala. Dataene inneholder en klassifisering fra meget høyt til lavt urannivå.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Uran aktsomhet

Utkast

1.0