Marine landformer

Norges geologiske undersøkelse Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Marine landformer. Datasettet viser en rekke landskapsformer på havbunnen på norsk kontinentalsokkel og i fjordene. Landformer kan være dannet under påvirkning av is (morenerygger, isfjellpløyemerker osv), ved utglidninger a sedimenter (skredformer), formet av bunnstrømmer (sandbølger) osv. Tolkningen er basert å detaljerte dybdedata og sedimentdata.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarineLandformer/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F934AE87_64C0_43a4_818D_40D755098419

Viser treff 1 - 2 av 2

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.