NVDB Datakatalogen

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Viser treff 301 - 398 av 398

Tilstandskade FU, punkt pakke

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade FU, punkt

Ukjent

2.35


Tilstandskade FU, strekning pakke

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade FU, strekning

Ukjent

2.35


Tilstandskade, belysning pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på belysning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, belysning

Ukjent

2.35


Tilstandskade, bergskjæring pakke

Angir tilstand og skade knyttet til en bergskjæring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, bergskjæring

Ukjent

2.35


Tilstandskade, dekke pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på vegdekke.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, dekke

Ukjent

2.35


Tilstandskade, grøft pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på åpen grøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, grøft

Ukjent

2.35


Tilstandskade, punkt pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, punkt

Ukjent

2.35


Tilstandskade, rekkverk pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på rekkverk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, rekkverk

Ukjent

2.35


Tilstandskade, skiltplate pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltplate.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, skiltplate

Ukjent

2.35


Tilstandskade, skiltpunkt pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltpunkt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, skiltpunkt

Ukjent

2.35


Tilstandskade, skulderkant pakke

Angir tilstand/skade knyttet til vegens skulder/vegkant. Dette er særlig med tanke på tilgroing oppsamling av løsmasse.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, skulderkant

Ukjent

2.35


Tilstandskade, strekning pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, strekning

Ukjent

2.35


Tilstandskade, trær pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på trær.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandskade, trær

Ukjent

2.35


Toalettanlegg pakke

Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg

Ukjent

2.35


Trafikanttilbud pakke

Angir sted/område hvor det er en eller flere tilbud til trafikantene. Dette kan f.eks. være bensinstasjon, verksted, tømmeanlegg for bobil osv.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikanttilbud

Ukjent

2.35


Trafikkberedskapsklasse pakke

Strekning med ensartet trafikkberedskapsklasse.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse

Ukjent

2.35


Trafikkdata i tellepunkt pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt

Ukjent

2.35


Trafikkdeler pakke

Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler

Ukjent

2.35


Trafikklenke pakke

Benyttes i forbindelse med etablering av trafikkmengde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklenke

Ukjent

2.35


Trafikklomme pakke

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Det kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme

Ukjent

2.35


Trafikkmengde pakke

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for strekningen. Trafikkmengde kalkuleres på bakgrunn av registrerte passeringer av kjøretøy i kategorien motorvogn av type bil, vogntog, traktor og motorredskap.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde

Ukjent

2.35


Trafikkmengde, kjørefelt pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt

Ukjent

2.35


Trafikkregistreringsstasjon pakke

Angir punkt for registrering av trafikkdata.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon

Ukjent

2.35


Trafikkreguleringer pakke

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer

Ukjent

2.35


Trafikkspeil pakke

Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer m.m.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil

Ukjent

2.35


Trafikkstasjon pakke

Trafikkstasjon.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkstasjon

Ukjent

2.35


Trafikkulykke pakke

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang m.m. Gjelder primært ulykker med personskader.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke

Ukjent

2.35


Trafikkøy pakke

Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy

Ukjent

2.35


Trafo pakke

Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo

Ukjent

2.35


Trapp pakke

Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp

Ukjent

2.35


Trekkekum pakke

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum

Ukjent

2.35


Trekkerørkanal pakke

Rør eller kanal for trekking av kabel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerørkanal

Ukjent

2.35


Trær pakke

Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær

Ukjent

2.35


TS-inspeksjon pakke

Oversikt og status for TS-inspeksjoner.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon

Ukjent

2.35


Tunnel pakke

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel

Ukjent

2.35


Tunnelløp pakke

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/berg eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks. når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp

Ukjent

2.35


Tunnelløp uten trafikk pakke

Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk

Ukjent

2.35


Tunnelovervåkning pakke

Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning

Ukjent

2.35


Tunnelport pakke

Port som kan avstenge et tunnelløp.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport

Ukjent

2.35


Tunnelportal pakke

Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal

Ukjent

2.35


Tunnelsjakt pakke

Synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i berg med stor utstrekning i lengdeaksen (Prosesskode-1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt

Ukjent

2.35


Turistveg pakke

Strekning der vegen har status "Nasjonal turistveg" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg

Ukjent

2.35


Tverrprofil pakke

Snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje. Tverrprofilet er inndelt i flater som har bredde og tverrfall.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil

Ukjent

2.35


Ulykkesinvolvert enhet pakke

Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet

Ukjent

2.35


Ulykkesinvolvert person pakke

Personer involvert i trafikkulykke.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person

Ukjent

2.35


Ulykkespunkt pakke

Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkespunkt

Ukjent

2.35


Ulykkesstrekning pakke

En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning

Ukjent

2.35


Ulykkesstrekning, egendefinert pakke

En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning med egendefinert lengde som har som har et egendefinert antall ulykker med personskade innenfor et egendefinert tidsrom.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning, egendefinert

Ukjent

2.35


Undergang pakke

Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydebegrensning. NB: Faunapassasjer skal ikke registreres som Undergang, men som egen vegobjekttype Faunapassasje (VT 872).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang

Ukjent

2.35


Undergrunn pakke

Angir hvilken undergrunn vegen hviler på.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn

Ukjent

2.35


UPS pakke

Reservestrømskilde bl.a. i forbindelse med tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS

Ukjent

2.35


Utemøbler pakke

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks. være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler

Ukjent

2.35


Utstyrsmast (test) pakke

Mast for plassering av teknisk utstyr som f.eks antenner, måleutstyr, kamera, etc. Merknad:Vegobjekttypen skal ikke benyttes i forbindelse med belysning, skilt eller signalanlegg da det er egne vegobjekttyper for dette.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Utstyrsmast (test)

Ukjent

2.35


Vann- og frostsikring pakke

Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring

Ukjent

2.35


Vannhåndteringsanlegg pakke

Punkt som representerer systemer som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient, inkludert tunnelvaskevann. Systemene består av fysiske objekter som leder og samler opp vann før utslipp.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg

Ukjent

2.35


Vannstandsmåler pakke

Utstyr for å måle vannstand f.eks. i pumpesump.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler

Ukjent

2.35


Variabelt skilt pakke

Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt

Ukjent

2.35


Veganlegg pakke

Fysisk tiltak knyttet til veg. Medfører behov for oppdatering av data i NVDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg

Ukjent

2.35


Vegavdeling pakke

Område i henhold til Statens vegvesens inndeling i fylkes/lokalavdelinger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling

Ukjent

2.35


Vegbom pakke

Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks. i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom

Ukjent

2.35


Vegbredde pakke

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Merknad: Vi er i ferd med å gå over til å benytte vegbredde beregnet på grunnlag av FKB-kartdata. Beregnet vegbredde finnes under vegobjekttype "Vegbredde, beregnet" (VT 838). Vegbredde (VT 583) inneholder mye data som er foreldet. I en overgangsperiode bør VT 838 benyttes der den finnes og VT 583 ellers. Det er også mulig å legge inn målte bredder under VT838.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde

Ukjent

2.35


Vegbredde, beregnet pakke

Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks. FKB, dekketilstandsdata etc. Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bl.a. analyser knyttet til NTP.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet

Ukjent

2.35


Vegdekke pakke

Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et slitelag og et bindlag. (Definisjonsliste Statens vegvesens håndbøker).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke

Ukjent

2.35


Vegdekke, flatelapping pakke

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping

Ukjent

2.35


Vegdekke, fresing pakke

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type fresing av vegdekke.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing

Ukjent

2.35


Vegdekke, plan pakke

Vegtrekning hvor det planlegges dekkelegging innenfor et angitt tidspunkt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, plan

Ukjent

2.35


Vegdekke, sporfylling pakke

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling

Ukjent

2.35


Vegdekkeklasse pakke

Angir hvilken vegdekkeklasse gitt vegstrekning tilhører. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse

Ukjent

2.35


Vegforvalter pakke

Angir hvem som er ansvarlig for finansiering, bygging, drift og vedlikehold av vegstrekningen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegforvalter

Ukjent

2.35


Vegfunksjon pakke

Angir vegfunksjon.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon

Ukjent

2.35


Vegkommentar pakke

Kommentar rettet mot et konkret sted på vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkommentar

Ukjent

2.35


Vegkryss pakke

Sted der offentlige veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss

Ukjent

2.35


Vegmerkingsparsell (test) pakke

Strekning til bruk i utarbeidelse av hovedplaner for vegoppmerking.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmerkingsparsell (test)

Ukjent

2.35


Vegmyndighet kan bli endret pakke

Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmyndighet kan bli endret

Ukjent

2.35


Vegnormalstrekning pakke

En vegstrekning med krav til ulike parametre som gir definerte enhetlige vegnormalstrekninger. Tidligere register 40-Vegnormal i VDB. Tilstandsanalyse (TAV).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnormalstrekning

Ukjent

2.35


Vegoppmerking, forsterket pakke

Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket

Ukjent

2.35


Vegoppmerking, langsgående pakke

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående

Ukjent

2.35


Vegoppmerking, tverrgående pakke

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående

Ukjent

2.35


Vegreferanse pakke

Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse

Ukjent

2.35


VegROS pakke

Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS

Ukjent

2.35


VegskulderVegkant pakke

Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen (1). I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\VegskulderVegkant

Ukjent

2.35


Vegsperring pakke

Angir at veg er fysisk sperret.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring

Ukjent

2.35


Vegstandard pakke

Angir standard på vegstrekning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard

Ukjent

2.35


Vegstengning pakke

Informasjon om periodevis stengning av veg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning

Ukjent

2.35


Vegsystem pakke

Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsystem

Ukjent

2.35


Vekt pakke

Instrument for å foreta vektkontroll av tyngre kjøretøy.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt

Ukjent

2.35


Ventilasjonsanlegg pakke

Anlegg for å ventilere tunneler. Det skal være registrert ett ventilasjonsanlegg per tunnelløp der det er ventilasjon. Merknad: Vegobjekttypen skal ikke benyttes for ventilasjonsanlegg i bygninger/tekniske rom.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg

Ukjent

2.35


Ventilator pakke

Innretning for å ventilere tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilator

Ukjent

2.35


Vertikaldren pakke

Område hvor det er installert vertikaldren for å påskynde setninger. Benyttes vanligvis under fyllinger, og bør kombineres med forbelastning med overhøyde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vertikaldren

Ukjent

2.35


Viltfare pakke

Strekninger som er skiltet med viltfare.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare

Ukjent

2.35


Viltskremmerevarslere pakke

Strekninger som har permanente eller midlertidige tiltak for å skremme vilt unna vegbanen samt tiltak som varsler bilfører om vilt i nærheten av vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmerevarslere

Ukjent

2.35


Vindmåler pakke

Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler

Ukjent

2.35


Vinterdriftsklasse pakke

Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet m.m. (Revidert HB R610).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse

Ukjent

2.35


Vinterdriftsstrategi pakke

Angir hvilken strategi det skal være i forhold til vinterdrift på strekningen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi

Ukjent

2.35


Voll pakke

Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll

Ukjent

2.35


Værrelatert strekning pakke

Gir informasjon om hvilke værstasjoner (tilhørende Meteorologisk institutt) gitt strekning er knyttet til.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Værrelatert strekning

Ukjent

2.35


Værstasjon pakke

Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon

Ukjent

2.35


Værutsatt veg pakke

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger registreres som Naturfare (VT 957).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg

Ukjent

2.35


Viser treff 301 - 398 av 398