Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_A69E13A5_E496_4f3f_A8D0_C6D62EC6E2EA;Antenne;Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.;pakke;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne EAPK_5CE2D3F0_60E3_4cf2_ACA6_1733E97F7F33;Armeringsnett;Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.;pakke;2.17;Ukjent;Armeringsnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett EAPK_48D1E84F_42A9_4e50_97DA_233B529897E6;Artsrik vegkant;Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.;pakke;2.17;Ukjent;Artsrik vegkant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant EAPK_CB9D1AC1_E735_470a_8BE6_639809294944;ATK, influensstrekning;Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.;pakke;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning EAPK_FA2DBD63_DD96_4cb4_A22F_653CB4782FF3;ATK-punkt; Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.;pakke;2.17;Ukjent;ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt EAPK_3F1803E1_0701_4fcf_B450_CB169E89A0DB;Avkjørsel;Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).;pakke;2.17;Ukjent;Avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel EAPK_CC9F6406_94AE_417a_9ADD_BB5EB18BABE0;Avkjørsel, holdningsklasse;Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen;pakke;2.17;Ukjent;Avkjørsel, holdningsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse EAPK_0DC71001_60AC_4d25_887A_2D281F1E3F4E;Avrettingslag;Avrettingslag i overbygning;pakke;2.17;Ukjent;Avrettingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag EAPK_1844F7DD_1989_4fcc_B4BF_E73179FE2054;Avstandsmåling;Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt;pakke;2.17;Ukjent;Avstandsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling EAPK_14C2EE8C_99E9_4b64_B037_C4C1B122D2DC;Basseng/Magasin;Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.;pakke;2.17;Ukjent;Basseng/Magasin;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin EAPK_D78457F9_CDD2_4b52_AC38_83CC3252FEF0;Belysningspunkt;Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.;pakke;2.17;Ukjent;Belysningspunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt EAPK_A00EBEB8_A4E8_4f40_96F0_DA9E558590F3;Belysningsstrekning;Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler;pakke;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAPK_C9D33DCF_5722_4742_A8A6_7A8F74B89C5C;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;pakke;2.17;Ukjent;Beredskapsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg EAPK_5997EB1C_70C9_4965_947B_6F3CA148E0F1;Bergrom;Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.;pakke;2.17;Ukjent;Bergrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom EAPK_140BCBFF_98EF_4007_A4F3_8D1A4EEBAB19;Bergsikring;Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.;pakke;2.17;Ukjent;Bergsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring EAPK_37BFC947_2F47_40ac_9401_87FACCAD74DD;Betongutstøping;Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing;pakke;2.17;Ukjent;Betongutstøping;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping EAPK_803019C2_7302_4378_BC8F_793D2C4D3A46;Blomsterbeplantning;Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.;pakke;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning EAPK_8EF60EA0_87FC_4e2a_BB25_CE127DC5DE95;Bomstasjon;Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.;pakke;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAPK_3B459EEF_D0C2_4f7a_A0AF_1204A5209474;Branndetektor;Utstyr til å registrere tilløp til brann;pakke;2.17;Ukjent;Branndetektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor EAPK_AC8DEDCB_7C4F_4c04_BB9E_8BBEE253AF1E;Brannslokkingsanlegg;System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg;pakke;2.17;Ukjent;Brannslokkingsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg EAPK_B2D36D14_F257_4c30_A06C_5413922D8F0B;Brannslokningsapparat;Apparat for å slokke brann;pakke;2.17;Ukjent;Brannslokningsapparat;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat EAPK_1AC5A02D_6917_4ae9_AB85_DAC8836EBC43;Brannvarslingsanlegg;System for automatisk varsling av brann.;pakke;2.17;Ukjent;Brannvarslingsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg EAPK_52BE237A_67F9_4157_AF30_F82F96CFCB5A;Breddemåling;"Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være ""datter"" til annet vegojekt.";pakke;2.17;Ukjent;Breddemåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling EAPK_7646308E_AF82_4db4_80A5_91F2776455F2;Breddeutvidelse, kryss;"Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også ""passeringslomme"".";pakke;2.17;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss EAPK_B5B90AF9_4833_408d_A931_A0578E63B610;Bru;Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.;pakke;2.17;Ukjent;Bru;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru EAPK_86DAFF16_1CF4_4db4_AF3E_70D18D1015CD;Bruksklasse, 12/100-vegnett;Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, 12/100-vegnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett EAPK_F5A0E606_1AA7_4500_B531_6C93CEB912AF;Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell;Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell EAPK_EC644987_FD5C_4090_9931_9F3DF85D86FC;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.;Gjeldende bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. i vegliste;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m. EAPK_6C7346A5_1284_40ec_8DAB_FB00EDE9ED79;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell;Angir bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. uoffisiell. Foreløpig versjon for intern bruk;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell EAPK_2094D458_00FF_4bcf_9F69_79751AAFDFD5;Bruksklasse, modulvogntog;Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, modulvogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog EAPK_0AAECE3F_21AA_4e8f_AC67_ADCF9FC5BD5A;Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell EAPK_3FA8B5C9_E559_47d9_A2C9_F12FDA0EFD07;Bruksklasse, normaltransport;Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, normaltransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport EAPK_A52A21D6_A3BD_43a4_BC4C_33B30C291202;Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell EAPK_21515BF4_F468_4a60_995E_A961C0075FC3;Bruksklasse, spesialtransport;Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, spesialtransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport EAPK_B7BED77D_DE9B_4aff_A047_88E53070ADF3;Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell EAPK_EA63CFF2_1E81_4088_AC41_BE30B0DA1940;Bruksklasse, tømmertransport;Gjeldende bruksklasse for tmmertransport i vegliste;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, tømmertransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport EAPK_FAA8546B_397C_412b_B592_0DD420C39D58;Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk;pakke;2.17;Ukjent;Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell EAPK_7667B330_F71A_477b_8FC3_B45D0516B2A4;Brøyterode;Strekning som inngår i gitt rode;pakke;2.17;Ukjent;Brøyterode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode EAPK_3D1A7F16_258F_419b_8BF4_004883C2ED50;Brøytestikk;Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).;pakke;2.17;Ukjent;Brøytestikk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk EAPK_261F8EC9_8758_457e_A710_A7738658C53F;Busker;Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.;pakke;2.17;Ukjent;Busker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker EAPK_D95CA82D_F58F_4975_9038_16A84EE8608A;Byggegrense;Fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven (HB N100 (017));pakke;2.17;Ukjent;Byggegrense;NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense EAPK_4DAC395D_FC9B_49f3_BF96_E55D3BDB4CC2;Bygning;Bygning i tilknytning til vegen;pakke;2.17;Ukjent;Bygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning EAPK_4EB62C6B_2848_44ef_BC4C_25E7BE267849;Bærelag;Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).;pakke;2.17;Ukjent;Bærelag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag EAPK_FF7B589F_8C1B_441a_8615_005F23D2F88A;Dataanalyse;"Objekttype som brukes lokalt for å ta vare på midlertidige analysedata, f.eks. mangel, overlapp eller annen inkonsistens. Objekter av denne type kan lagres lokalt i ""project""-databaser, men skal ikke lagres i sentral NVDB-database.";pakke;2.17;Ukjent;Dataanalyse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse EAPK_E05E9809_0FA8_4a96_8033_1BE2AAE50276;Dekketilstandsmåling;Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).;pakke;2.17;Ukjent;Dekketilstandsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling EAPK_6E7C76FE_FAE0_4551_A8DD_6699EC0B6CDC;Detektor, trafikk;En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant;pakke;2.17;Ukjent;Detektor, trafikk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk EAPK_107B6B4D_2A42_4d14_AE93_A719650A828B;Dokumentasjon;Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm;pakke;2.17;Ukjent;Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon EAPK_24CC8E2D_1D09_4422_8C49_D96339542BC1;Dyresperre;Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.;pakke;2.17;Ukjent;Dyresperre;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre EAPK_C0179279_C8DC_4fe4_A8A9_7791D2115140;Døgnhvileplass;Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.;pakke;2.17;Ukjent;Døgnhvileplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass EAPK_D1F1B02B_1231_4605_AA5E_DA21186A31BF;Elektrisk anlegg;Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.;pakke;2.17;Ukjent;Elektrisk anlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg EAPK_FF8DB6BC_60A5_4632_953D_B1A17D0A814F;Elektrisk komponent (test);Enkelt teknisk/elektrisk komponent, som f.eks. sikring, jordfeilautomat eller kommunikasjonsutstyr;pakke;2.17;Ukjent;Elektrisk komponent (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test) EAPK_1A88F481_E3FD_41cb_8885_3932BA8C2AD0;Elektrostatisk rensesløyfe;Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Elektrostatisk rensesløyfe;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrostatisk rensesløyfe EAPK_4064CDD2_1971_47b7_9349_1BF10CB33AFE;Elv/Bekk, gjenlagt;Elv eller bekk som er gjenlagt i forbindelse med veganlegg.;pakke;2.17;Ukjent;Elv/Bekk, gjenlagt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elv/Bekk, gjenlagt EAPK_2DBE7AB7_B622_4ae5_BD88_0E6EF680DBE5;Entreprenør;Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.;pakke;2.17;Ukjent;Entreprenør;NVDB\NVDB Datakatalogen\Entreprenør EAPK_9B5DB7CA_387F_470e_A7C7_E6C6B09C84A4;Fanggjerde;Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred;pakke;2.17;Ukjent;Fanggjerde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde EAPK_385D1190_FF3D_474c_85A2_73BBBC3C2A82;Fartsdemper;Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.;pakke;2.17;Ukjent;Fartsdemper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper EAPK_0FBECCFF_B288_451b_A031_A4A302DC116B;Fartsgrense;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.;pakke;2.17;Ukjent;Fartsgrense;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense EAPK_9B3BB4E9_AC68_4831_BB3C_68DE285D9D5B;Fartsgrense, variabel;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.;pakke;2.17;Ukjent;Fartsgrense, variabel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel EAPK_DE135902_D014_488b_8CF7_9682D1E35F02;Fartstavle;Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer;pakke;2.17;Ukjent;Fartstavle;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle EAPK_E3AF3217_536E_4605_9C7C_1927D21CD4FC;Fastmerke;Fastmerke knyttet til bruk i vegens driftsfase, f.eks i tilknytning til tunneler;pakke;2.17;Ukjent;Fastmerke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fastmerke EAPK_676F87B8_DD78_4b59_B8DE_ABDB9F6F17C6;Faunapassasje;Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg;pakke;2.17;Ukjent;Faunapassasje;NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje EAPK_CA0F4C06_9269_4a3d_892A_0E6A40E1CBAC;Feierode;Strekning som inngår i spesifikk rode for feiing/renhold;pakke;2.17;Ukjent;Feierode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode EAPK_4C81A28B_D0A4_446e_8508_B4D1E567EAF8;Feltstrekning;Strekning med enhetlig feltinndeling.;pakke;2.17;Ukjent;Feltstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning EAPK_F44B0F12_4584_4507_9FCD_ACF3FDC5BC34;Ferist;Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka);pakke;2.17;Ukjent;Ferist;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist EAPK_6FB7C231_BDDB_4330_B5D1_60876662FD28;Ferjeleie;Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.;pakke;2.17;Ukjent;Ferjeleie;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie EAPK_7196413B_F89E_4057_A441_7E09DC526974;Ferjeoppstillingsplass;Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.;pakke;2.17;Ukjent;Ferjeoppstillingsplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass EAPK_3FB6F98B_BE7C_425d_A1D8_0F3C31806179;Ferjesamband;Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff);pakke;2.17;Ukjent;Ferjesamband;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband EAPK_6D048267_9081_44b9_9AB9_459D9300C330;Ferjestrekning;Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.;pakke;2.17;Ukjent;Ferjestrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjestrekning EAPK_B3F9793E_9CB3_423e_B350_E126EFAB10FA;Fiberduk;Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).;pakke;2.17;Ukjent;Fiberduk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk EAPK_69463715_BD6F_4eef_97BC_F3D79BD20CF8;Filterlag;Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018);pakke;2.17;Ukjent;Filterlag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag EAPK_898C51B1_980F_481d_A079_67CAE96A6FF5;Forbikjøringsstrekning;Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).;pakke;2.17;Ukjent;Forbikjøringsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forbikjøringsstrekning EAPK_7F35836E_0002_4f13_90B2_5583508ADF76;Fordelingstavle;Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr;pakke;2.17;Ukjent;Fordelingstavle;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle EAPK_E73CC005_27D7_4c6b_B3B8_9DB51EB5A956;Forkjørsveg;Strekninger som har vedtatt status forkjørsveg. Tidligere register 38-Forkjørsveg i VDB;pakke;2.17;Ukjent;Forkjørsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forkjørsveg EAPK_9CDD039F_2BE3_4e41_A16E_2691C0DB5D43;Forsterkningslag;Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2);pakke;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag EAPK_6DBCC19A_02D4_4b76_9391_AEB4F975BFF1;Fortau;Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1);pakke;2.17;Ukjent;Fortau;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau EAPK_B5E51408_3705_40ce_B8A5_A4DF2843DA1E;Fotocelle;Utstyr for å registrere bevegelse (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Fotocelle;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle EAPK_0346491F_2014_4657_B9EB_1A772A285361;Fremmede arter;"Område der det vokser ""fremmede"" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene (uoff)";pakke;2.17;Ukjent;Fremmede arter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter EAPK_3DC0C0C6_51C0_45b9_9004_DB7483D376A3;Friksjonsforbedring;Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.;pakke;2.17;Ukjent;Friksjonsforbedring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring EAPK_A73AB07E_4C13_4935_B423_82B3C4831A16;Friksjonsmåleserie;Gir felles data til serie med målinger;pakke;2.17;Ukjent;Friksjonsmåleserie;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie EAPK_079F8ED9_1403_4b25_80C6_E50586EFD512;Friksjonsmåling;Måling av vegoverflatens friksjon;pakke;2.17;Ukjent;Friksjonsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling EAPK_83BE7304_208A_4e86_88EE_665E12F85899;Frittstående kamerastasjon;Stasjon der det er plassert et kamera for observasjon av trafikkforhold, vær og føre, eller annet;pakke;2.17;Ukjent;Frittstående kamerastasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frittstående kamerastasjon EAPK_26F60399_9902_4f76_9BF4_D077DA8C04A8;Frostsikringslag;Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning;pakke;2.17;Ukjent;Frostsikringslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag EAPK_6DE7A6CF_94AA_4868_AF16_866BDD136374;Funksjonell vegklasse;En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging;pakke;2.17;Ukjent;Funksjonell vegklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse EAPK_4BB90504_4920_4d6c_A5D8_576F075A853B;Funksjonsklasse;Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.;pakke;2.17;Ukjent;Funksjonsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse EAPK_C4C5790D_27E4_4c98_9AA1_D572C0A83DF8;Fylke;Fylke;pakke;2.17;Ukjent;Fylke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke EAPK_AC8B5D8A_A63A_4195_B9CF_F433936621E8;Fylke_2020 (test);Fylke slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkesinndeling. Til testformål;pakke;2.17;Ukjent;Fylke_2020 (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke_2020 (test) EAPK_21237C4F_D619_4778_B19C_74BAA95A16EF;Fylling (Volum);Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.;pakke;2.17;Ukjent;Fylling (Volum);NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum) EAPK_007D926A_9EA2_4e4d_A5A5_283512EDBD77;Fyllingsskråning;Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.;pakke;2.17;Ukjent;Fyllingsskråning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning EAPK_25856EC5_44B7_437a_894B_4B5F5832E3F7;Fysisk inngrep i vannforekomst;sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone;pakke;2.17;Ukjent;Fysisk inngrep i vannforekomst;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst EAPK_1A0998D1_70F3_4da1_8D5D_4020CD4539A0;Fysisk tiltak;Angir hvor det har vært et fysisk tiltak på vegen som medfører I-status.;pakke;2.17;Ukjent;Fysisk tiltak;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk tiltak EAPK_E6EF6DC1_9F72_47ec_AE24_11FF5B85EA6B;Gangadkomst;Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område;pakke;2.17;Ukjent;Gangadkomst;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst EAPK_97F9C19E_E7D1_466c_A9DF_F0B467B5CA89;Gangfelt;Oppmerket felt for fotgjengere (1);pakke;2.17;Ukjent;Gangfelt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt EAPK_3FF97478_ADFF_4c63_8277_89767050CBB2;Gassmåler;Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel;pakke;2.17;Ukjent;Gassmåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler EAPK_D9875DAC_BB88_47d4_9BC5_D1105BD2BB90;Gate;Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.;pakke;2.17;Ukjent;Gate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gate EAPK_658DACCC_8649_4870_9743_C2D3F84E097C;Gatevarme;Angir strekning med gatevarme;pakke;2.17;Ukjent;Gatevarme;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme EAPK_E60F4589_36B6_4a51_AEBF_E5D4E9DF78A6;Gjerde;Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr;pakke;2.17;Ukjent;Gjerde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde EAPK_54825CAB_9E41_40f8_A2BC_5C74CFCDAEB1;Gjerdeport;Passasje i gjerder eller skjermer;pakke;2.17;Ukjent;Gjerdeport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport EAPK_A65AFDD1_56B6_4346_BC95_2D02BB58CEEC;Grasdekker;"Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som ""grasplen"" eller ""grasbakke"". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.";pakke;2.17;Ukjent;Grasdekker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker EAPK_AA8839A5_90F8_4f70_982F_3F3177B164DE;Gravetillatelse;Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen;pakke;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse EAPK_1DD6CA89_F231_4f9d_B560_EEF0295F0B43;Grøft, åpen;"Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes ""kanal"". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.";pakke;2.17;Ukjent;Grøft, åpen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen EAPK_C1765DA6_0DCC_452c_8D1D_D3F02521F76A;Grøfteklasse;Angir hvilken grøfteklasse den gitte strekningen tilhører;pakke;2.17;Ukjent;Grøfteklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøfteklasse EAPK_E573974A_3D37_477a_B88A_DC6CEC95DC28;Grøntanlegg;"En gruppering av ""grøntelementer"". En del planter, busker trær kan være fornuftig å gruppere sammen. Dette kan være pga at de ligger samlet og sammen utgjør en større helhet. Det kan i tillegg være driftsmessige årsaker til grupperingen.";pakke;2.17;Ukjent;Grøntanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg EAPK_D30D3F59_1916_4427_8EAD_A83C15C8A18C;Gågate;Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder;pakke;2.17;Ukjent;Gågate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate EAPK_2C07CDDB_5341_4f69_8DE8_1F5AE17600B6;Hastighetssone GeoSUM (test);Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til hastighet. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM;pakke;2.17;Ukjent;Hastighetssone GeoSUM (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Hastighetssone GeoSUM (test) EAPK_D0CEC427_B340_4dd0_9270_7CE235FC2F9C;Holdeplassutrustning;Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.;pakke;2.17;Ukjent;Holdeplassutrustning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning EAPK_101F16DB_BDD9_4c42_BE9C_45C6794D07CD;Hydrant;Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder;pakke;2.17;Ukjent;Hydrant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant EAPK_7D231F99_C172_409c_83B1_5B8A625C2DC6;Hydraveg;Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.;pakke;2.17;Ukjent;Hydraveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydraveg EAPK_6AF1883D_2BC3_4412_B998_62EAC42F54DD;Høydebegrensning;Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder;pakke;2.17;Ukjent;Høydebegrensning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning EAPK_CFE390EE_22BB_461c_9937_051749022290;Høydehinder;Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.;pakke;2.17;Ukjent;Høydehinder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder EAPK_559E931F_A45C_41ef_8800_165CD583FE33;Høydemåler;Utstyr for å måle høyde (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Høydemåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler EAPK_81FC6AFF_BB44_46a5_BB1E_BD0E531050BF;Høydemåling;Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant;pakke;2.17;Ukjent;Høydemåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling EAPK_5BC21789_BF97_4aee_BA63_163D0E891180;Høyttaler;Apparat som omdanner elektriske vekselstrømsignaler til hørbare lydbølger;pakke;2.17;Ukjent;Høyttaler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttaler EAPK_7BF026FE_0664_4e08_8EE5_9F620D11CA1F;Høyttalersystem;Anlegg for varsling til trafikantene i tunnel.;pakke;2.17;Ukjent;Høyttalersystem;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttalersystem EAPK_CE7952C4_BC48_4f0b_96D6_6E314F17C0DE;Innkjøring forbudt;Angir innkjøring forbudt;pakke;2.17;Ukjent;Innkjøring forbudt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Innkjøring forbudt EAPK_4C7F89F9_9B13_41eb_9AA0_1E681EFC47F9;Inspeksjonsluke;Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.;pakke;2.17;Ukjent;Inspeksjonsluke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke EAPK_2560E5BB_D88C_4610_9301_28FCD9A2FE0F;Jernbanekryssing;Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses;pakke;2.17;Ukjent;Jernbanekryssing;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing EAPK_861F158D_2662_4b09_B7B3_E4BA3F215A7B;Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Resulterende jevnhetsmåling for en 20-metersstrekning;pakke;2.17;Ukjent;Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m) EAPK_22020DFC_B19A_46fc_AD4F_0658FC688D2F;Jordvoll mot fjellskjæring;Jordvoll mot fjellskjæring. Benyttes i første rekke som TS tiltak. Vollen har effekt i forhold til at en unngår dyp sidegrøft, samt at den skjermer noe for kollisjon med fjellskjæring. Vollen skrår fra vegkant og opp mot fjellskjæring. Kan være grunn sidegrøft.;pakke;2.17;Ukjent;Jordvoll mot fjellskjæring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring EAPK_14AD9B0E_5BB1_498c_A6E6_FF7A3E47C107;Kabel;Elektrisk eller optisk leder;pakke;2.17;Ukjent;Kabel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel EAPK_EFCF59AE_2FE2_418e_A09C_46AB155498C8;Kabelbru/stige;Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.;pakke;2.17;Ukjent;Kabelbru/stige;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige EAPK_45EFCE1E_48CD_4e06_914A_240EAC319054;Kabelgrøft;Lukka grøft med kabler og trekkerør;pakke;2.17;Ukjent;Kabelgrøft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft EAPK_FA4FE3DF_44CF_4f06_88FA_72924582DCB6;Kalksementpeler;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.;pakke;2.17;Ukjent;Kalksementpeler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler EAPK_C573E8AF_6DB5_4089_9635_BE3FF789569A;Kamera;Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning.;pakke;2.17;Ukjent;Kamera;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera EAPK_B12952DF_64D8_4f27_AE7B_C839BD8E637E;Kantklippareal;"Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla ""breddemåling"".";pakke;2.17;Ukjent;Kantklippareal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal EAPK_14FB92CE_4B46_4829_B628_F3F86674C616;Kantstein;Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1);pakke;2.17;Ukjent;Kantstein;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein EAPK_97B25B26_545C_4f7d_9FBF_4EC3837E7CEE;Kantstolper/Refleks;Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.;pakke;2.17;Ukjent;Kantstolper/Refleks;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks EAPK_BE92A943_3E22_45c5_BCFA_BB27CA50C4EC;Klimaanlegg;Anlegg for klimastyring i form av kjøling, oppvarming eller avfukting, benyttes i bygg, bergrom eller i brukasser.;pakke;2.17;Ukjent;Klimaanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg EAPK_1F715872_BAA0_40d1_B8B0_16646A413770;Kollektivknutepunkt;Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123);pakke;2.17;Ukjent;Kollektivknutepunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt EAPK_1D72E68A_B714_47ae_BD08_90C1EA1E42A6;Kolonnestrekning;Strekning hvor det vanligvis er kolonnekjøring i løpet av en vinter;pakke;2.17;Ukjent;Kolonnestrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kolonnestrekning EAPK_19680B15_9B80_4756_8CA6_F59351AA3F7D;Kommentar;Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til;pakke;2.17;Ukjent;Kommentar;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommentar EAPK_BC9ED471_010A_4c80_92D2_443E7FBC3792;Kommune;Kommune;pakke;2.17;Ukjent;Kommune;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune EAPK_C16B82D5_97E1_4508_AA0C_5A72C989AE16;Kommune_2020 (test);Kommune slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkes- og kommuneinndeling. Til testformål;pakke;2.17;Ukjent;Kommune_2020 (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune_2020 (test) EAPK_6A398CE2_37F0_4ec4_AA84_5082B95583F8;Kommunedele;Sted der senterlinje veg krysser kommunegrense;pakke;2.17;Ukjent;Kommunedele;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommunedele EAPK_3B839D5E_1B97_4753_BC8A_6F9A2C22BE7D;Kondensmåler;Utstyr for å registrere kondens/fuktighet;pakke;2.17;Ukjent;Kondensmåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler EAPK_96FCE992_8560_421a_B022_D2F640E57D14;Kontraktsområde;Kontrakt/avtale om drift/vedlikehold relatert til bestemte veger innenfor et avgrensa område;pakke;2.17;Ukjent;Kontraktsområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde EAPK_1D577518_6E20_4cb0_894B_3352B4804994;Kontroll-/veieplass;Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.;pakke;2.17;Ukjent;Kontroll-/veieplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass EAPK_AE98B010_11EC_4984_8CA1_934EF9D0B74F;Kryssdel;De enkelte delene et kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring.;pakke;2.17;Ukjent;Kryssdel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel EAPK_36A803E8_3214_48d9_AE13_A1FCF0F957CB;Kryssingsmulighet/Åpning;Angir punkt der det er mulig å krysse/bevege seg gjennom et fysisk hinder. Eksempelvis kan dette være åpning i et rekkverk, sted hvor en midtdeler kan krysses, mm;pakke;2.17;Ukjent;Kryssingsmulighet/Åpning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssingsmulighet/Åpning EAPK_CB855107_5892_485b_9E13_3E4093088E17;Kryssystem;Angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen;pakke;2.17;Ukjent;Kryssystem;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssystem EAPK_4A27C295_55CE_43e8_9E65_FB266467399E;Kum;Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.;pakke;2.17;Ukjent;Kum;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum EAPK_D2A7675C_75BA_4be7_AB67_B92BCDB4B70E;Kunst/Utsmykking;Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm;pakke;2.17;Ukjent;Kunst/Utsmykking;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking EAPK_10D2AFB3_B3D2_4afa_9D04_83A715762F19;Kurvatur, horisontalelement;Del av vegens horisontalkurvatur. Sirkelbue, rettlinje eller klotoide. Rettlinje har radius 99999;pakke;2.17;Ukjent;Kurvatur, horisontalelement;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement EAPK_3551A70B_3327_4a9c_B642_92077ABCF504;Kurvatur, stigning;Angir gjennomsnittlig stigning på strekning. Basert på silingsfunksjon i forhold til primære høydedata. Splitting i ny forekomst når avvik større enn gitt verdi;pakke;2.17;Ukjent;Kurvatur, stigning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, stigning EAPK_BEA0560F_6C84_4015_AA59_23A0FC9D1453;Kurvatur, vertikalelement;Del av vegens vertikalkurvatur. Sirkelbue (høybrekk/lavbrekk) eller rettlinje.;pakke;2.17;Ukjent;Kurvatur, vertikalelement;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement EAPK_E4CFA749_37B0_4dae_A585_C22733BAA03B;Kurvatur, vertikalpunkt;Punkt i høybrekk/lavbrekk hvor stigning er 0, dvs i topp/bunnpunkt.;pakke;2.17;Ukjent;Kurvatur, vertikalpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt EAPK_2B1CE4C9_DF21_4f55_A0EB_BB759EFF29EA;Kurvaturgenerering;Administrative data knyttet til et sett med horisontal- og vertikalelement;pakke;2.17;Ukjent;Kurvaturgenerering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvaturgenerering EAPK_73AF107A_E528_4c7e_9E5B_75B1FA739A77;Landbruksvegklasse;Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger;pakke;2.17;Ukjent;Landbruksvegklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse EAPK_B4D45BCC_9C1E_4afa_ACCD_AD240903F686;Lavutslippssone GeoSUM (test);Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til utslipp. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM;pakke;2.17;Ukjent;Lavutslippssone GeoSUM (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Lavutslippssone GeoSUM (test) EAPK_78B7D81B_4A8A_447e_9E41_D570A5D61001;Ledelysstrekning, optisk;En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med rømningslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.;pakke;2.17;Ukjent;Ledelysstrekning, optisk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk EAPK_20FDF1D0_E4ED_4353_B853_AB30F4A02DDD;Lekeapparat;Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm;pakke;2.17;Ukjent;Lekeapparat;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat EAPK_C2675557_FC59_4bbf_8381_9C17B52ED3F3;Leskur;Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;pakke;2.17;Ukjent;Leskur;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur EAPK_B5E493B6_2901_4da9_B90E_181FB3A18AB8;Lukket rørgrøft;Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft;pakke;2.17;Ukjent;Lukket rørgrøft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft EAPK_0D116D89_D6BE_4970_B4CE_F9913E55A54B;Luminansmåling;Angir målt luminans for en strekning.;pakke;2.17;Ukjent;Luminansmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Luminansmåling EAPK_3B9F5F55_5DE7_4a22_84BB_BA6A3EBBEAD4;Lysarmatur;Lyskilde med innfatning;pakke;2.17;Ukjent;Lysarmatur;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur EAPK_F3D7DEFF_C00C_4a6d_B910_66D4AFFD09D3;Lysmast;Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.;pakke;2.17;Ukjent;Lysmast;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast EAPK_C2F6B035_8412_4d20_95D5_294CED2ED576;Lysmåler;Utstyr for å måle lys (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Lysmåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler EAPK_A1A34FF8_DCE5_4873_9C78_F7480FE7BAC3;Masseutskifting;Fjerning av uegnede løsmasser som erstattes med masser av ønsket kvalitet.;pakke;2.17;Ukjent;Masseutskifting;NVDB\NVDB Datakatalogen\Masseutskifting EAPK_74EE79ED_CD85_4df5_8A45_83274D3F9076;Membran;Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.;pakke;2.17;Ukjent;Membran;NVDB\NVDB Datakatalogen\Membran EAPK_17B27D61_FCEA_4d1a_9286_B0BE5F9FFCB5;Mobiltelefonsamband;System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Mobiltelefonsamband;NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband EAPK_7B9C1AD8_02C3_4008_A4FD_F1E8E099B428;Motorveg;Strekninger som har vedtatt status motorveg.;pakke;2.17;Ukjent;Motorveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg EAPK_B8A25CD5_909F_41fe_A47D_96AB766D31B8;Måleutstyr, svevestøv;Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft;pakke;2.17;Ukjent;Måleutstyr, svevestøv;NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv EAPK_FCE47655_4EBD_4f0c_80FE_BF3068AFDDD5;Naturområde;Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.;pakke;2.17;Ukjent;Naturområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde EAPK_A82E92FC_393B_4da3_AA94_99829C40E14D;Nedbøyningsmåleserie;Serie med nedbøyningsmålinger;pakke;2.17;Ukjent;Nedbøyningsmåleserie;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie EAPK_38D81432_0371_49d2_B134_A519C6B3A23B;Nedbøyningsmåling;Måling av hvor mye vegen gir etter ved belastning med fallodd etc.;pakke;2.17;Ukjent;Nedbøyningsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling EAPK_8FF78063_A435_40c1_81DC_86D42D9B084C;Nedføringsrenne;Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne;pakke;2.17;Ukjent;Nedføringsrenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne EAPK_28B180EB_DC45_4165_826D_D468031C8A1A;Nedsenka kantstein;Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt;pakke;2.17;Ukjent;Nedsenka kantstein;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedsenka kantstein EAPK_3393F11B_1CD7_4328_8717_AC2A8230C5D7;Nullutslippssone (test);Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til kjøring med kjøretøy som er basert på fossilt drivstoff. Foreløpig til testformål.;pakke;2.17;Ukjent;Nullutslippssone (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Nullutslippssone (test) EAPK_24977D6C_3A21_427e_AC2D_E02D734BF81E;NVDB dokumentasjon;Objekttype benyttet for å dokumentere noen enum-verdier i NVDB. Det kan forekomme avvik fra NVDB i og med at det ikke er automatisk synkronisering.;pakke;2.17;Ukjent;NVDB dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon EAPK_A0F5B2BF_B3BE_4a0b_895B_4C3B5970E86B;Nødstasjon;Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.;pakke;2.17;Ukjent;Nødstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon EAPK_3B672F1F_FB99_41b3_96B4_C2B126489466;Nødstrømsaggregat;Aggregat for å produsere elektrisk strøm;pakke;2.17;Ukjent;Nødstrømsaggregat;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat EAPK_78631045_F0C8_4fcc_BE59_D1A660667086;Nødtelefon;Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.;pakke;2.17;Ukjent;Nødtelefon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon EAPK_3921465D_C146_475c_ACBD_57B31820C307;Nødutgang;utgang som kan nyttes i nødstilfelle.;pakke;2.17;Ukjent;Nødutgang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang EAPK_906711DE_9A59_4bcd_82E6_E57CEDD6B52D;Omkjøringsrute;Strekning/rute som anbefales for omkjøring for en eller flere stengningslenker;pakke;2.17;Ukjent;Omkjøringsrute;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute EAPK_50CABE40_9663_4a54_8C3B_D3865258D949;Oppdrag, fagdata;Ett sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av fagdata for en gitt strekning;pakke;2.17;Ukjent;Oppdrag, fagdata;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, fagdata EAPK_C3B7C391_8DC7_4efb_B7B0_A4D609FE5126;Oppdrag, vegnett;Et sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av vegnettet.;pakke;2.17;Ukjent;Oppdrag, vegnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, vegnett EAPK_F7CCCEE7_46BC_427c_9BE9_C5D6C558EF4C;Oppgave, fagdata;Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av fagdata;pakke;2.17;Ukjent;Oppgave, fagdata;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, fagdata EAPK_87C06D1F_A57F_4f3d_B9F4_BF8D9F2400A6;Oppgave, vegnett;Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av vegnettet;pakke;2.17;Ukjent;Oppgave, vegnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, vegnett EAPK_B745951F_32F7_418a_924C_32D3E04DD8C4;Oppgravingsdata;Gir informasjon om oppgraving. Tidligere register 16 i VDB;pakke;2.17;Ukjent;Oppgravingsdata;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingsdata EAPK_B4A68953_1EC9_4ab1_8D3E_3E33B2E94535;Oppgravingslag;Gir informasjon om hvert lag i en oppgraving. Tidligere register 16 i VDB;pakke;2.17;Ukjent;Oppgravingslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag EAPK_AF9A0763_0D21_4354_ACF0_57C734E01CC4;Oppslagstavle for rutetabell;Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;pakke;2.17;Ukjent;Oppslagstavle for rutetabell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell EAPK_CC79D60A_1E39_4203_B2E3_407AD823B566;Overvannsrenne;Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft;pakke;2.17;Ukjent;Overvannsrenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne EAPK_C4CD8652_7D41_481f_8313_028C3BB33308;Parkeringsområde;Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1);pakke;2.17;Ukjent;Parkeringsområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde EAPK_249BA0C9_E313_4693_B923_8C6104C72E76;Peler/plate;Område med peler/plate;pakke;2.17;Ukjent;Peler/plate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Peler/plate EAPK_A3E2B291_E5AC_40a9_9A2C_E75F85288759;Plantekasse/urne;Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.;pakke;2.17;Ukjent;Plantekasse/urne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne EAPK_337D1482_D66C_4fed_9AF1_48922CA18F97;Plantekum;Nedgravd kum/kasse for å plante tre/busker i. Beskytter/avgrenser rotsystemet til et tre.;pakke;2.17;Ukjent;Plantekum;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekum EAPK_3BD8D956_2664_4cda_BD53_7537B474245E;Plastring/Erosjonssikring;Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.;pakke;2.17;Ukjent;Plastring/Erosjonssikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring EAPK_CD5FD8DB_234E_4bd5_948A_51974562B24E;PMS-parsell;Gir utstrekning av PMS-parsell.;pakke;2.17;Ukjent;PMS-parsell;NVDB\NVDB Datakatalogen\PMS-parsell EAPK_CF717E00_7205_4dd1_AFC5_92F6A4F3944B;Politidistrikt;Definerer politidistrikt;pakke;2.17;Ukjent;Politidistrikt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt EAPK_D15F7CB4_1A1D_4086_B8EA_4A8D924EC680;Port/Dør;Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.;pakke;2.17;Ukjent;Port/Dør;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør EAPK_9999CA20_A699_44c2_A40D_C05BFFBAE81D;Pumpe;Innretning for å pumpe vann.;pakke;2.17;Ukjent;Pumpe;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe EAPK_CFC419D3_A17C_4b28_8B3B_EA1C5CDE9622;Pumpestasjon;Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.;pakke;2.17;Ukjent;Pumpestasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpestasjon EAPK_747B2BCB_68AE_4bf0_8B11_8BFA6ED9BEF8;Radar;Instrument for å registrere fart;pakke;2.17;Ukjent;Radar;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar EAPK_5966318C_9D0F_48d2_87C0_2D57A10C03DC;Radioanlegg;System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Radioanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg EAPK_EB34EACC_6792_409a_9867_673C638A0359;Rapportdefinisjon;Rapportdefinisjon. Til intern bruk i NVDB;pakke;2.17;Ukjent;Rapportdefinisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rapportdefinisjon EAPK_B8142248_D93A_4983_8AF2_BC9C0518E6E2;Rasteplass;Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).;pakke;2.17;Ukjent;Rasteplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass EAPK_FA3276C3_05CE_4a0f_99D9_03DA197813EA;Referansepunkt;Punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet;pakke;2.17;Ukjent;Referansepunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt EAPK_5578B470_FF56_4e05_9815_0ABE7A9BB91E;Referansestolpe;Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.;pakke;2.17;Ukjent;Referansestolpe;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe EAPK_AC74FAE8_098C_4827_AFE5_7EE93CC5CB29;Referansestrekning;Markert vegstrekning for kontroll av utkjørt lengde.;pakke;2.17;Ukjent;Referansestrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning EAPK_252A0691_8222_470b_9A36_F35FC7770450;Region;Region ihht Statens vegvesens nye regioninndeling;pakke;2.17;Ukjent;Region;NVDB\NVDB Datakatalogen\Region EAPK_92029E47_9859_42af_B434_E3C84772C0CB;Reisetidsregistreringspunkt;Stasjon der det er plassert utstyr for registrering av passerende kjøretøy som brukes for registrering av reisetid;pakke;2.17;Ukjent;Reisetidsregistreringspunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt EAPK_56770724_6B12_48bd_B910_233CBECBF5DB;Rekkverk;En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101);pakke;2.17;Ukjent;Rekkverk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk EAPK_F2F560C6_C2AD_4954_90DE_300E92D6A80B;Rekkverksende;En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101);pakke;2.17;Ukjent;Rekkverksende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende EAPK_9212028B_283E_4c6f_A3E2_D45251180525;Rekkverksskjøt;Betegnelse på skjøter mellom rekkverk eller rekkverkskomponenter på bru som ikke er konstruert for å oppta bevegelser fra temperatur, svinn etc. Skjøtene kan være utført med en viss dilatasjon/slakk for å lette montasjen og for å begrense strekkraften som kan oppstå i komponentene ved store utbøyninger. Kilde: Rekkverksnormal.;pakke;2.17;Ukjent;Rekkverksskjøt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt EAPK_0464F54B_011C_4e83_869A_95A6F3BC6DC0;Renovasjon;Utstyr for søppelhåndtering;pakke;2.17;Ukjent;Renovasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon EAPK_D6B740EE_9708_4d3a_BCFC_7B26FCEF5DC8;Riksvegrute;Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet med riksvegutredninger og NTP.;pakke;2.17;Ukjent;Riksvegrute;NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute EAPK_4740D3AC_11EC_4f7a_81AA_1E3D54CD5B75;Rist;benyttes for å sikre grøfter etc.;pakke;2.17;Ukjent;Rist;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist EAPK_086A72A0_4BB5_45da_89DA_D4BE5ED37B08;Rømningslysstrekning;En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.;pakke;2.17;Ukjent;Rømningslysstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning EAPK_0B9CAF89_57A1_4f7f_9949_B24711BEA04D;Rørledning;Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.;pakke;2.17;Ukjent;Rørledning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning EAPK_164F81E6_46D1_442f_B5D4_A3A7D3A2F5AE;Saltstabilisering;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved hjelp av saltstabilisering.;pakke;2.17;Ukjent;Saltstabilisering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Saltstabilisering EAPK_1085076E_0FE2_4981_B905_EECA60930500;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.;pakke;2.17;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk EAPK_6C34DF56_47B3_4972_827B_D199E3D52959;Service;Vegobjekt som gir informasjon om service som er aktuell for trafikantene;pakke;2.17;Ukjent;Service;NVDB\NVDB Datakatalogen\Service EAPK_FFE75447_7FA2_4dae_B5C0_93236D24700E;Serviceveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.;pakke;2.17;Ukjent;Serviceveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Serviceveg EAPK_ECC348DA_4825_4590_AFDA_1750786BC3A4;Sideanlegg;Sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig;pakke;2.17;Ukjent;Sideanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanlegg EAPK_3CF40CA0_CCF5_44ab_8448_FD212D75FAFA;Sideanleggsdel;De enkelte delene et sideanlegg består av;pakke;2.17;Ukjent;Sideanleggsdel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel EAPK_CA0B0D66_36D7_4246_B360_C3A9ECDDD935;Sideareal tunnel;Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.;pakke;2.17;Ukjent;Sideareal tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideareal tunnel EAPK_8F0677B5_8E87_41b9_963D_99994C757C46;Signalanlegg;System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.;pakke;2.17;Ukjent;Signalanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg EAPK_DCC0B672_DB7F_4323_987F_D3E3E8FF3002;Signalhode;Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal;pakke;2.17;Ukjent;Signalhode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode EAPK_C6F10863_0227_45d6_A07F_DF14C2195C06;Signalpunkt;Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.;pakke;2.17;Ukjent;Signalpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt EAPK_4E2BE7D9_3678_4e6f_9B94_42E42C1050EA;Sikringsbolt;Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel;pakke;2.17;Ukjent;Sikringsbolt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt EAPK_B64F48D2_3B4C_4be8_B0DB_6972F15B33B9;Siktklasse;Angir hvilken versjon av vegnormalene som ligger til grunn for utforming av gitt vegstrekning med tanke på sikt. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold;pakke;2.17;Ukjent;Siktklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktklasse EAPK_213FCFF7_F646_47bd_B48B_D58852F97949;Siktmåler;Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel;pakke;2.17;Ukjent;Siktmåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler EAPK_7671596D_C976_47d1_93BE_E08D9031FF50;Siktsone;Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.;pakke;2.17;Ukjent;Siktsone;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone EAPK_B1921135_DE16_4ff3_A575_66224F6EA00E;Skap, teknisk;Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.;pakke;2.17;Ukjent;Skap, teknisk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk EAPK_2543A5C5_9B51_4e7a_B260_AF9D121D9FAF;Skiltplate;Plate med skiltmotiv.;pakke;2.17;Ukjent;Skiltplate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate EAPK_EE75CD35_D1E3_4f1d_B38D_FB5E8F186612;Skiltportal;Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene;pakke;2.17;Ukjent;Skiltportal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal EAPK_F0AC57BE_902A_4791_A52A_C8D64C37408C;Skiltpunkt;Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.;pakke;2.17;Ukjent;Skiltpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt EAPK_1449DE3A_67E7_4a49_B5AB_5D81E2D06DDA;Skjerm;En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse;pakke;2.17;Ukjent;Skjerm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm EAPK_38CF774A_6644_4df5_BBA3_591475017327;Skjæring;Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.;pakke;2.17;Ukjent;Skjæring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring EAPK_09E63722_61E4_4351_9114_D24A6BF372AB;Skred;Masser som løsner;pakke;2.17;Ukjent;Skred;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred EAPK_A305DA2E_3F26_41ba_A48A_E8A0DC193BC5;Skred, varsling/overvåkning;Område som blir overvåket med hensyn på skred;pakke;2.17;Ukjent;Skred, varsling/overvåkning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning EAPK_5F9CD2B7_D6D3_41d2_A855_4826D361C7BB;Skredmagasin/Fanggrøft;Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer;pakke;2.17;Ukjent;Skredmagasin/Fanggrøft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft EAPK_5ABBEE42_08EA_4d2b_B706_380F09523F3D;Skredoverbygg;Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100;pakke;2.17;Ukjent;Skredoverbygg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg EAPK_C7BACE0A_1C4D_4165_8EDE_20615009C6D3;Skredpunkt;Strekning som er utsatt for skred og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres fysisk uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt;pakke;2.17;Ukjent;Skredpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt EAPK_2001B501_ABCD_440f_A040_3B3EDF30B726;Skredsikring, bremsekjegler;Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen;pakke;2.17;Ukjent;Skredsikring, bremsekjegler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler EAPK_5B8C713D_C605_45e1_BC64_B1DFA1C822F5;Skredsikring, forbygning;Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne;pakke;2.17;Ukjent;Skredsikring, forbygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning EAPK_8D790413_46F5_42ed_A47C_749D4766F214;Skredteknisk objekt;Enkeltkomponent i et skredvarslingsanlegg eller i et skredutløsningstiltak. Omfatter ikke skilting og signalanlegg på vegen.;pakke;2.17;Ukjent;Skredteknisk objekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredteknisk objekt EAPK_D02879C1_9211_48ef_BA9F_AE40AEF5092F;Skredutløsningstiltak;Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred;pakke;2.17;Ukjent;Skredutløsningstiltak;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak EAPK_9A3F93DC_9AAD_4099_8045_517A8F014CA6;Skredutsatt veg;Vegstrekning som periodevis er stengt av skred eller skredfare og som er avgrenset av bommer eller annet sperremateriell.;pakke;2.17;Ukjent;Skredutsatt veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg EAPK_654B4245_3E80_4170_BCC5_73A6D31691D7;Skråning;Skråflate som er dannet ut fra geologiske prosesser. Benyttes ikke i forbindelse med fylling og skjæring.;pakke;2.17;Ukjent;Skråning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning EAPK_CB3D5840_8369_410c_827E_CB24B566FB8F;Snuplass;Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3);pakke;2.17;Ukjent;Snuplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass EAPK_7375CF99_4A00_4b39_83C9_C70DB0CA2461;Snø-/isrydding;Sted/område hvor det er behov for å snø-/isrydding utover det som tas med brøytekjøretøy;pakke;2.17;Ukjent;Snø-/isrydding;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding EAPK_CFB49EFD_AE99_4dc8_85E2_0F80A099B8CC;Snøskjerm;Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø;pakke;2.17;Ukjent;Snøskjerm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm EAPK_308AD963_CF6A_4a46_8B61_4AEF4B53D05E;SOSI-bestilling;;pakke;2.17;Ukjent;SOSI-bestilling;NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling EAPK_D3DA6F26_E775_40bb_996C_79166D94A223;Spormåling (avleda pr 20 m);Resulterende spormåling for en 20-metersstrekning;pakke;2.17;Ukjent;Spormåling (avleda pr 20 m);NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m) EAPK_D43D7832_34D2_40b1_83B2_5BC803B652C4;Stagforankring;Stag e.l. som benyttes for å forankre støttevegger, etc. Stagene ligger skrått eller tilnærmet horisontalt ut fra konstruksjonen. En registrert forekomst vil normalt dekke et område med flere enkeltstag.;pakke;2.17;Ukjent;Stagforankring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring EAPK_BBE37DA7_AB5F_4ebe_8DFF_1CDE718D4D3F;Standardklasse;Angir hvilken standardklasse vegen tilhører;pakke;2.17;Ukjent;Standardklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse EAPK_121543F2_2340_48ed_9EBC_5532EBD578B5;Statistikk, generell;Aggregert informasjon ifbm en vegobjekttype.;pakke;2.17;Ukjent;Statistikk, generell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell EAPK_EBAEE95A_D3CB_4b75_B1D5_858FAAD31E04;Statistikk, jevnhetsmåling;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2612;pakke;2.17;Ukjent;Statistikk, jevnhetsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling EAPK_97153D12_478D_4782_914F_0ECB8AA1DEDA;Statistikk, spormåling;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2610;pakke;2.17;Ukjent;Statistikk, spormåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling EAPK_D66B599A_C9AF_401b_A8D9_20547F3EB0E0;Statistikk, trafikkmengde;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2603;pakke;2.17;Ukjent;Statistikk, trafikkmengde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, trafikkmengde EAPK_A94A970B_27A4_4d00_8284_065F0B798E9F;Statistikk, vegbredde;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2625;pakke;2.17;Ukjent;Statistikk, vegbredde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, vegbredde EAPK_0084A652_C2F8_48ec_9D1E_0C5D6E0A03B0;Stativ for turistinfo;Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.;pakke;2.17;Ukjent;Stativ for turistinfo;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo EAPK_0B89BFEB_1FA0_4f35_BBF4_689B0E3F48AA;Stedsinformasjon;Gir informasjon om sted langs vegnettet;pakke;2.17;Ukjent;Stedsinformasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon EAPK_10B4BBD0_DB2E_4b48_A500_E5DFF7A05BE8;Stedsnavn;Angir stedsnavn.;pakke;2.17;Ukjent;Stedsnavn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn EAPK_0BF10039_CFD8_49b6_8142_F90CD23F4920;Stengningslenke;Delstrekning av en veg mellom to eller flere kryss, hvor det finnes alternativ omkjøringsrute. Merknad: Det kan også angis stengningslenker for delstrekninger som ikke har omkjøringsruter. (Kilde HB R611);pakke;2.17;Ukjent;Stengningslenke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stengningslenke EAPK_0CEC5A1E_FA03_48fc_9DE9_8186D3CD5267;Stikkrenne/Kulvert;Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.;pakke;2.17;Ukjent;Stikkrenne/Kulvert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert EAPK_000FD97C_CD9B_40b9_B61D_AC74538760D9;Strekning;Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning;pakke;2.17;Ukjent;Strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning EAPK_076D87C3_C96E_4071_8BD3_D4CB3406B4A4;Streknings-ATK;Strekning mellom to ATK-punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) av gjennomsnittsfarten på passerende kjøretøy.;pakke;2.17;Ukjent;Streknings-ATK;NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK EAPK_51D29D14_3283_4c41_8256_E10468F47420;Strørode;Strekning som inngår i gitt rode;pakke;2.17;Ukjent;Strørode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode EAPK_4F27EDDE_459C_4c51_9C5F_69C94D82722C;Strøsandkasse;Innretning laget for lagring av strøsand;pakke;2.17;Ukjent;Strøsandkasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse EAPK_DD601465_EEA9_4ec2_915D_55E1C176AFE6;Styreapparat;Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.;pakke;2.17;Ukjent;Styreapparat;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat EAPK_B0CD66DD_B7E6_4824_BCFC_F5CAD3E3B05E;Støtpute;En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.;pakke;2.17;Ukjent;Støtpute;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute EAPK_4835CC29_0652_41f4_B461_6D3C21F0CB05;Støttekonstruksjon;Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.;pakke;2.17;Ukjent;Støttekonstruksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon EAPK_8C6E053D_2105_4f7d_B5BE_CB90EC253E66;Svingerestriksjon;Angir svingerestriksjon;pakke;2.17;Ukjent;Svingerestriksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Svingerestriksjon EAPK_9C5FCDD1_4AFC_47ba_A8DB_A7EC97176966;Sykkelparkering;Angir område tilrettelagt for sykkelparkering;pakke;2.17;Ukjent;Sykkelparkering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering EAPK_DA61B4AB_F4B6_4871_82EF_E2A19168D937;Sykkelrute, hovednett by/tettsted;"Hovedruter for sykling i byer og tettsteder. Rutene er normalt ""vedtatt"" i kommunedelplan eller kommunale temaplaner. Rutene er ofte utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og aktuell kommune.";pakke;2.17;Ukjent;Sykkelrute, hovednett by/tettsted;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett by/tettsted EAPK_AEAA8440_AEE1_4194_A28E_D251A24815F6;Sykkelrute, tur/fritid;Fastlagt rute for sykling, primært for tur/fritidssykling;pakke;2.17;Ukjent;Sykkelrute, tur/fritid;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid EAPK_733510A0_A517_4784_BF67_1520CDE74C6B;Sykkeltilbud, riksvegrute;Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute;pakke;2.17;Ukjent;Sykkeltilbud, riksvegrute;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute EAPK_21B20878_992A_414f_9DED_DD3A4B00080D;Systemobjekt;Objekttype for å ivareta systeminformasjon;pakke;2.17;Ukjent;Systemobjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Systemobjekt EAPK_99EF974D_9C60_432b_81D6_2E6589CB5119;Taktile indikatorer;Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).;pakke;2.17;Ukjent;Taktile indikatorer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer EAPK_5CB6BAEA_3BD5_4136_9A6E_79E6BB3058E2;Taljer/Løfteutstyr;Utstyr for tunge løft benyttes i tunneler, f.eks i forbindelse med løft av pumper;pakke;2.17;Ukjent;Taljer/Løfteutstyr;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr EAPK_CA9EECDB_3852_4b1b_9AA5_5D3CA66DBD99;Tank;Lukket beholder for magasinering av væske eller gass;pakke;2.17;Ukjent;Tank;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tank EAPK_4603AB0B_9B01_4367_B670_1BDF797C8838;Teledybdemåler;Instrumentering for å måle teledybde;pakke;2.17;Ukjent;Teledybdemåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler EAPK_82346A5C_30B8_4cc4_9BAA_1ACB9D0FAFC6;Telefonsentral;System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Telefonsentral;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral EAPK_01CAF580_655B_4b12_9E00_A23B203BDF75;Telehiv;;pakke;2.17;Ukjent;Telehiv;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv EAPK_9504DB31_27E2_4bcd_9C95_4C0FC6A2A1FC;Temperaturmåler;Utstyr for å måle temperatur (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Temperaturmåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler EAPK_F2D4F573_1777_4683_8EB0_2E39A1810A20;Tennpunkt;Utstyr for tenning av belysning;pakke;2.17;Ukjent;Tennpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt EAPK_093C3E87_52B4_4858_ACEB_20A7292A78B9;TEN-T veg;Veg som inngår i det trans-europeiske vegnettet (Trans European Network - Transport). I regi av EU. Definert og er vedtatt i vedtak nr 1692/96/EF. Referert i HB R511 (269) - Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Brukes også til CEDR rapportering;pakke;2.17;Ukjent;TEN-T veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg EAPK_D5DBDB7C_F969_4cb1_A0AF_1D3BAC41981A;Testobjekttype;Denne objekttypen benyttes ifbm testing av NVDB;pakke;2.17;Ukjent;Testobjekttype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype EAPK_00429C4C_1043_4f08_9E7D_C94AD59D1E6E;Tilstand/skade FU, punkt;Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade FU, punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, punkt EAPK_9C068BFD_C286_444a_9815_E32EE2C4F68F;Tilstand/skade FU, strekning;Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade FU, strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, strekning EAPK_9A0C6737_5DD9_4682_898C_4644504678F5;Tilstand/skade, belysning;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på belysning.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, belysning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning EAPK_59415C6D_CB6E_46fd_BC48_0FAEEC637A6C;Tilstand/skade, dekke;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på vegdekke.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, dekke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke EAPK_70F0982C_07D2_44c8_B77C_61C3C8B859EB;Tilstand/skade, fjellskjæring;Angir tilstand og skade knyttet til en fjellskjæring;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, fjellskjæring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring EAPK_5DDFE7CA_DD25_4e15_8DDF_33EB3C8F5361;Tilstand/skade, grøft;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på åpen grøft.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, grøft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft EAPK_3A20D26A_A95F_4f94_87DF_809064D27F7A;Tilstand/skade, punkt;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt EAPK_CF4D36BD_E7D3_463f_87C4_AD22F323E152;Tilstand/skade, rekkverk;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på rekkverk.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, rekkverk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk EAPK_1A1027E6_A157_4fb1_BE83_E630380C9744;Tilstand/skade, skiltplate;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltplate;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, skiltplate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate EAPK_FA5E64A2_1A97_4c23_8712_BA55BA351EBA;Tilstand/skade, skiltpunkt;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltpunkt;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, skiltpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt EAPK_C2688597_D801_4ff0_8340_E2CAAA301F6F;Tilstand/skade, skulder/kant;Angir tilstand/skade knyttet til vegens skulder/vegkant. Dette er særlig med tanke på tilgroing oppsamling av løsmasse.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, skulder/kant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant EAPK_8EEAC301_9780_48f0_AB46_49ACADAE7042;Tilstand/skade, strekning;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning EAPK_E2799931_DBEF_450b_BE93_513DDE2B2AA0;Tilstand/skade, trær (test);Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på trær.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstand/skade, trær (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test) EAPK_CD267B29_42EE_419d_A1E9_95CCEA87C387;Tilstandsgrad, kum;Angir tilstandsgrader for kum;pakke;2.17;Ukjent;Tilstandsgrad, kum;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum EAPK_04412DF4_06B5_4701_92ED_B728C9147C92;Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Angir tilstandsgrader for åpen dyp sidegrøft.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp EAPK_3A03C490_D653_43b3_86C3_A999B810F836;Tilstandsgrad, skjerm;Angir tilstandsgrader for skjerm.;pakke;2.17;Ukjent;Tilstandsgrad, skjerm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm EAPK_3141C2E3_F102_464e_B780_104A72755C87;Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Angir tilstandsgrader for stikkrenne/kulvert;pakke;2.17;Ukjent;Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert EAPK_BBA100C3_62B7_4a5b_A376_C37042F56FC1;Toalettanlegg;Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.;pakke;2.17;Ukjent;Toalettanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg EAPK_0E1EA1F8_7D12_4433_B175_17043B0C1E32;Trafikanttilbud;Angir sted/område hvor det er en eller flere tilbud til trafikantene. Dette kan f.eks være bensinstasjon, verksted, tømmeanlegg for bobil osv.;pakke;2.17;Ukjent;Trafikanttilbud;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikanttilbud EAPK_7EDB3A36_4F1F_4c3d_96E0_C474819F58C0;Trafikkberedskapsklasse;Strekning med ensartet trafikkberedskapsklasse;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkberedskapsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse EAPK_997EE237_6DDB_4fc5_BAF7_E028B739B077;Trafikkdata i tellepunkt;;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkdata i tellepunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt EAPK_699204DB_40F4_4afc_86A0_C0D6FB915669;Trafikkdeler;Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1);pakke;2.17;Ukjent;Trafikkdeler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler EAPK_E9377FEC_80A3_4613_AB5A_55C225C3D94B;Trafikkindeks;;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkindeks;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks EAPK_9EB72779_FE4F_45db_ACED_A6951F297BD3;Trafikklomme;Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.;pakke;2.17;Ukjent;Trafikklomme;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme EAPK_20E0B317_F543_4704_A37C_049574CBFCF5;Trafikkmengde;Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkmengde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde EAPK_7B44378B_40C5_4398_B943_853613AA3078;Trafikkmengde, kjørefelt;;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkmengde, kjørefelt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt EAPK_653A102A_2EE2_4f01_86CD_13918F46C030;Trafikkregistreringsstasjon;Angir punkt for registrering av trafikkdata;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkregistreringsstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon EAPK_852B8D88_122B_4557_A6C8_63645CD1AAE9;Trafikkreguleringer;Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkreguleringer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer EAPK_3AFD31C6_F60F_4f23_A00F_258181A2B2DC;Trafikkspeil;Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkspeil;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil EAPK_0ECCD5A9_A96D_4ec2_A0EF_59D63163495C;Trafikkstasjon;Trafikkstasjon;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkstasjon EAPK_6DD374CC_9FCD_4486_A68C_1FEE5846A77A;Trafikkulykke;Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkulykke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke EAPK_6EE47E60_D76B_4193_A05D_311E4E74B5B2;Trafikkøy;Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen;pakke;2.17;Ukjent;Trafikkøy;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy EAPK_F31EF8D4_3AD7_42b8_9B17_130CD507B588;Trafo;Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet;pakke;2.17;Ukjent;Trafo;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo EAPK_D8BD9F51_DEA5_4985_AD75_0C3AA1D60F31;Transportlenke;Representerer et objekt ved utskrift til EL-veg;pakke;2.17;Ukjent;Transportlenke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Transportlenke EAPK_98DB690F_1EC5_4231_AF8D_03CEC791DAB0;Trapp;Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal;pakke;2.17;Ukjent;Trapp;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp EAPK_DA2C5963_81CE_47bc_86F6_3002B57302D4;Trekkekum;Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler;pakke;2.17;Ukjent;Trekkekum;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum EAPK_88E86452_C57D_4b5d_B8C6_367343D14003;Trekkerør/kanal;Rør eller kanal for trekking av kabel;pakke;2.17;Ukjent;Trekkerør/kanal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal EAPK_DBB89A6C_C83B_41fc_8660_8E5F473903AD;Trær;Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.;pakke;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAPK_2B72875C_A3C3_48f1_A488_8CCF9C541B0A;TS-inspeksjon;Oversikt og status for TS-inspeksjoner;pakke;2.17;Ukjent;TS-inspeksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon EAPK_65C8D8E9_1CC4_428d_A019_4DE47985FB0A;Tunnel;Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.;pakke;2.17;Ukjent;Tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel EAPK_C5B1A724_52F2_4044_893A_76C0961DC542;Tunnelløp;Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.;pakke;2.17;Ukjent;Tunnelløp;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp EAPK_99EECB69_E479_44fb_B2A1_C54FF251560D;Tunnelløp uten trafikk;Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.;pakke;2.17;Ukjent;Tunnelløp uten trafikk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk EAPK_CB049626_9F90_4ae8_8088_63E32F3E69CC;Tunnelovervåkning;Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.;pakke;2.17;Ukjent;Tunnelovervåkning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning EAPK_D57F0DC2_D973_4878_AC36_86F1D204F00D;Tunnelport;Port som kan avstenge et tunnelløp;pakke;2.17;Ukjent;Tunnelport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport EAPK_151D9EFF_7372_424b_84D2_425749D900DF;Tunnelportal;Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129));pakke;2.17;Ukjent;Tunnelportal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal EAPK_CF0C5C86_4A12_48b1_9A96_D1F07E2A9F95;Tunnelsjakt;Synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i berg med stor utstrekning i lengdeaksen (Prosesskode-1);pakke;2.17;Ukjent;Tunnelsjakt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt EAPK_69F7202B_FC81_4f78_8204_A66C4B6F8AA9;Turistveg;"Strekning der vegen har status ""Turistveg"" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.";pakke;2.17;Ukjent;Turistveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg EAPK_7DB373DE_18BF_4cb6_A1AB_1E8C9403B722;Tverrprofil;Snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje;pakke;2.17;Ukjent;Tverrprofil;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil EAPK_77F38427_8DEE_41fa_B3E4_A86168BC5F3A;Ulykkesinvolvert enhet;Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype;pakke;2.17;Ukjent;Ulykkesinvolvert enhet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet EAPK_AAC802D9_DDF1_4cc9_98D7_337C63599EDE;Ulykkesinvolvert person;Personer involvert i trafikkulykke.;pakke;2.17;Ukjent;Ulykkesinvolvert person;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person EAPK_0F8372BD_94B4_4575_A115_703D843226DF;Ulykkespunkt;Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.;pakke;2.17;Ukjent;Ulykkespunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkespunkt EAPK_E65553CA_D8F3_478b_A261_5EF1FC89FA66;Ulykkesstrekning;En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.;pakke;2.17;Ukjent;Ulykkesstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning EAPK_8F9AA22B_65E4_424d_9ED1_78D9E64E5D47;Ulykkesstrekning, egendefinert;En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning med egendefinert lengde som har som har et egendefinert antall ulykker med personskade innenfor et egendefinert tidsrom.;pakke;2.17;Ukjent;Ulykkesstrekning, egendefinert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning, egendefinert EAPK_E51C3336_1CAB_42b4_9F94_08D4E280EB67;Undergang;Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning;pakke;2.17;Ukjent;Undergang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang EAPK_345175A8_4871_4a8d_B90E_4A92C7AEBF5E;Undergrunn;Angir hvilken undergrunn vegen hviler på;pakke;2.17;Ukjent;Undergrunn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn EAPK_F4FC5F27_8214_4050_908C_C7CD3475C0DD;UPS;Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler;pakke;2.17;Ukjent;UPS;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS EAPK_725FA38E_5D12_46d4_AE9B_C79E04DC28B1;Utemøbler;Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.;pakke;2.17;Ukjent;Utemøbler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler EAPK_F9E23FA7_C1D3_47a6_B285_D58F0894AB1B;Vann- og frostsikring;Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.;pakke;2.17;Ukjent;Vann- og frostsikring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring EAPK_01574CA2_E0C7_4793_AF1E_BE9561CBB702;Vannhåndteringsanlegg;System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.;pakke;2.17;Ukjent;Vannhåndteringsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg EAPK_E9C0F40E_8E44_4c0e_B767_D96D2807AB8C;Vannstandsmåler;Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff);pakke;2.17;Ukjent;Vannstandsmåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler EAPK_14449FA3_7D16_49ba_87DE_DFF6FC991534;Variabelt skilt;Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.;pakke;2.17;Ukjent;Variabelt skilt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt EAPK_8328AD80_58EE_4f07_97CE_09C99A577AE1;Veganlegg;Omfatter alle vegområder/traseer og tilhørende system som skal utføres i et vegprosjekt;pakke;2.17;Ukjent;Veganlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg EAPK_54F4C034_F7D3_40e0_88F2_1FAAB9325FC9;Vegavdeling;Område i henhold til Statens vegvesens inndeling i fylkes/lokalavdelinger (uoff).;pakke;2.17;Ukjent;Vegavdeling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling EAPK_96191537_D087_465e_A40A_791B55CECB42;Vegbom;Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.;pakke;2.17;Ukjent;Vegbom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom EAPK_782517C0_ACFE_4ff4_A255_077C7FDBCAB4;Vegbredde;Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde;pakke;2.17;Ukjent;Vegbredde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde EAPK_0AA1AEE1_CF1D_452d_805F_6DEF5CCC1E2B;Vegbredde, beregnet;Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks FKB, dekkestilstandsdata etc . Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bla analyser knyttet til NTP.;pakke;2.17;Ukjent;Vegbredde, beregnet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet EAPK_41FBD011_49BC_4f57_BB43_E0722777A4F9;Vegdekke;Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1);pakke;2.17;Ukjent;Vegdekke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke EAPK_D1C8E506_1D89_4828_9E26_7382EF1E8820;Vegdekke, flatelapping;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping;pakke;2.17;Ukjent;Vegdekke, flatelapping;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping EAPK_7B3EC9CE_1CF7_4a16_8209_E01CF5ADCC4E;Vegdekke, fresing;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type fresing av vegdekke;pakke;2.17;Ukjent;Vegdekke, fresing;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing EAPK_0E69A3E6_B15B_4024_B738_101FB7A3C452;Vegdekke, sporfylling;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling;pakke;2.17;Ukjent;Vegdekke, sporfylling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling EAPK_19568756_CD3F_4c49_932C_46AF539BAF94;Vegdekkeklasse;Angir hvilken vegdekkeklasse gitt vegstrekning tilhører. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold;pakke;2.17;Ukjent;Vegdekkeklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse EAPK_A10C2211_5CAB_4487_A3E7_06BA99280550;Vegfunksjon;Angir vegfunksjon;pakke;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon EAPK_002A78D1_6C1F_4b40_8994_6874AA3255D1;Vegkommentar;Kommentar rettet mot et konkret sted på vegen .;pakke;2.17;Ukjent;Vegkommentar;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkommentar EAPK_ADF8344A_9FB4_41a3_BA36_B8B34095D5FE;Vegkryss;Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).;pakke;2.17;Ukjent;Vegkryss;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss EAPK_23E51C09_B1B9_4269_8114_F8613F2B8D1A;Vegliste, vedlegg;Vedlegg til vegliste. For intern bruk i forbindelse med utarbeiding av veglister.;pakke;2.17;Ukjent;Vegliste, vedlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegliste, vedlegg EAPK_8F04D532_54D8_4fd4_87BD_734C37531316;Vegmerkingsparsell (test);Strekning til bruk i utarbeidelse av hovedplaner for vegoppmerking;pakke;2.17;Ukjent;Vegmerkingsparsell (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmerkingsparsell (test) EAPK_0D8FB73B_11B4_48d2_BC92_23CA72671B3F;Vegminne;objekt eller strekning av veg som er verneverdig eller fredet;pakke;2.17;Ukjent;Vegminne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne EAPK_1823A541_3E64_41f3_8F92_19381E72DB33;Vegmyndighet kan bli endret;Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.;pakke;2.17;Ukjent;Vegmyndighet kan bli endret;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmyndighet kan bli endret EAPK_2D0CBDC0_F666_400c_9809_32D64379CDCE;Vegnettsrestriksjon (test);For uttesting av ny måte å registrere vegnettsrestriksjon på. Skal kun benyttes etter avtale med spesialistgruppe for vegnettegnett;pakke;2.17;Ukjent;Vegnettsrestriksjon (test);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnettsrestriksjon (test) EAPK_D1008A64_1747_44d4_8AC6_02372B3BC527;Vegnormalstrekning;En vegstrekning med krav til ulike parametre som gir definerte enhetlige vegnormalstrekninger. Tidligere register 40-Vegnormal i VDB. Tilstandsanalyse ( TAV );pakke;2.17;Ukjent;Vegnormalstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnormalstrekning EAPK_131F1325_D052_4fdc_9B56_E6F74417952A;Vegoppmerking, forsterket;Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet;pakke;2.17;Ukjent;Vegoppmerking, forsterket;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket EAPK_03A501B6_4A1A_43bf_8FC4_86B83E181A8B;Vegoppmerking, langsgående;Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.;pakke;2.17;Ukjent;Vegoppmerking, langsgående;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående EAPK_33DC369A_A643_4951_87B0_7CA06C06CFD3;Vegoppmerking, tverrgående;Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.;pakke;2.17;Ukjent;Vegoppmerking, tverrgående;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående EAPK_3CCDD09F_1766_4b63_ACAE_227F1FFD7766;Vegreferanse;Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet);pakke;2.17;Ukjent;Vegreferanse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse EAPK_1553391D_8ED1_4eb3_AA04_E48FF6A28CB2;VegROS;Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning;pakke;2.17;Ukjent;VegROS;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS EAPK_88D1CCFA_BBA9_4429_B9DC_F95540A1EF1B;Vegskulder/Vegkant;Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen (1). I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc;pakke;2.17;Ukjent;Vegskulder/Vegkant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegskulder/Vegkant EAPK_D5270203_F2FC_4be7_BEE5_865CB581237D;Vegsperring;Angir at veg er fysisk sperret.;pakke;2.17;Ukjent;Vegsperring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring EAPK_DEA32201_43F0_4268_83A0_D35038A5445D;Vegstandard;Angir standard på vegstrekning;pakke;2.17;Ukjent;Vegstandard;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard EAPK_BBFCFE37_CECE_4c0e_8115_4602DC28E6A0;Vegstengning;Informasjon om periodevis stengning av veg.;pakke;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAPK_911FA3B6_C394_499f_BE54_A16A5634D9DC;Vegsystem;Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.;pakke;2.17;Ukjent;Vegsystem;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsystem EAPK_5B349D99_8D65_4480_AD7D_69D1157653EC;Vekt;Instrument for å foreta vektkontroll av tyngre kjøretøy.;pakke;2.17;Ukjent;Vekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt EAPK_8E1E4082_7A5B_4a92_86D2_08828BD01BEF;Ventilasjonsanlegg;Anlegg for å ventilere f.eks tunneler;pakke;2.17;Ukjent;Ventilasjonsanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg EAPK_0541200D_5451_4eb2_888A_8D1B5D7AD34B;Vertikaldren;Område hvor det er installert vertikaldren for å påskynde setninger. Benyttes vanligvis under fyllinger, og bør kombineres med forbelastning med overhøyde.;pakke;2.17;Ukjent;Vertikaldren;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vertikaldren EAPK_AF4F2A77_64DC_40c5_B62A_6C6424095DC4;Vifte/Ventilator;Vifte for å ventilere tunneler;pakke;2.17;Ukjent;Vifte/Ventilator;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator EAPK_F8E319F5_8F5F_402c_8BAC_4645D98B1D0D;Viltfare;Strekninger som er skiltet med viltfare;pakke;2.17;Ukjent;Viltfare;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare EAPK_9D32501F_9327_4607_84BB_69C528471417;Viltskremmere/varslere;Strekninger som har permanente eller midlertidige tiltak for å skremme vilt unna vegbanen samt tiltak som varsler bilfører om vilt i nærheten av vegen.;pakke;2.17;Ukjent;Viltskremmere/varslere;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere EAPK_9CAFFD0E_0DF7_442b_91B8_EBA20A7E30E8;Vindmåler;Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning;pakke;2.17;Ukjent;Vindmåler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler EAPK_4A7CF5E6_BB7A_429c_BED3_2B5B2CB65488;Vinterdriftsklasse;Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111));pakke;2.17;Ukjent;Vinterdriftsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse EAPK_007B09FA_3051_473a_8C12_997C43207852;Vinterdriftsstrategi;Angir hvilken strategi det skal være i forhold til vinterdrift på strekningen.;pakke;2.17;Ukjent;Vinterdriftsstrategi;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi EAPK_C4EE93B0_D319_42f4_8938_DD0272A138C9;Vlenkeid;Unik ident på veglenker innenfor en kommune, uavhengig av vegkategori eller vegstatus;pakke;2.17;Ukjent;Vlenkeid;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vlenkeid EAPK_7F25841E_1322_4655_B388_7E9C1CA1191A;Voll;Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag;pakke;2.17;Ukjent;Voll;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll EAPK_167986B3_482C_4861_B6DF_A52CC3E8B9B8;Værrelatert strekning;Gir informasjon om hvilken værstasjon (tilhørende DNMI) gitt strekning er knyttet til. Tidligere register 33 Målestasjon i VDB;pakke;2.17;Ukjent;Værrelatert strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værrelatert strekning EAPK_A49B6C86_0D7E_4b43_96FB_65912EB8F657;Værstasjon;Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer;pakke;2.17;Ukjent;Værstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon EAPK_D784B5C7_2BB4_4194_8D7C_1516029C1565;Værutsatt veg;"Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under ""Tilleggsinformasjon""";pakke;2.17;Ukjent;Værutsatt veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg EAID_AF35ECB1_EE23_448d_B9CE_52A0D1BD89E7;Hovedskjema;;diagram;;Ukjent;NVDB Datakatalogen;NVDB\NVDB Datakatalogen