Matrikkelen

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå produktspesifikasjon

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på leilighetsnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ti adresseobjekter Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå

Erstattet

20180501


Matrikkelen - Adresse produktspesifikasjon

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. her realisert på husnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ett adresseobjekt, men bruksenhetsnummerene (som identifiserer de ti leilighetene) ligger som egenskaper til adresseobjektet. Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse

Erstattet

20180501


Matrikkelen - Vegadresse produktspesifikasjon

Fysiske adresser, i form av vegadresse eller matrikkeladresse registrert i Matrikkelen. Her leveres utvalg av offisiell adresse, dvs bruksenhetsnummer på den enkelte leilighet i flerboligbygg er ikke med og kun postkretser av kretsinformasjon er med. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet. Merknad: Adresse realiseres enten som Vegadresse eller Matrikkeladresse

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Vegadresse

Erstattet

20180501