Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101

Kartverket Utkast 20220101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Arbeidsgiveravgiftsone er sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.

Navnerom: http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Arbeidsgiveravgiftsoner/20220101

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D1957B5E_6E18_442b_9FBF_952AB4BBB4AB

Viser treff 1 - 1 av 1

Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.