Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Kystverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based