NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230801

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser observerte forekomster av de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SaltvannssjobunnNinTyperObs/20230801

Viser treff 1 - 2 av 2

GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


SaltvannssjøbunnNinTypeObs objekttype

Saltvannsbunnsystem, klassifisert innen de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer definert av Artsdatabanken.