Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_41026975_07BB_4d1d_AFEE_D925DFB7A79C;Hoveddiagram objekttyper;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_6BB2A3F1_E639_4222_8C51_0071D64013C7;Hoveddiagram datatyper og kodelister;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_57CF454E_8788_45ac_B12C_83CAE3E255CD;Oversiktsdiagram Saltvannssjøbunn NinTyper Observasjoner;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_47E5C02A_6DAD_471b_A9FC_15E5B6454E12;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_6EEAA40E_4266_42c7_B104_D082BF9E7825;Pakkerealisering Saltvannssjøbunn NinTyper Observasjoner 20230801;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_DBA41E19_4E9B_4aab_8287_CC821394E64E;GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;SaltvannssjøbunnNinTypeObs;Saltvannsbunnsystem, klassifisert innen de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer definert av Artsdatabanken.;objekttype;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_5A030BDC_68FA_4e4c_917D_588D6C97FA9C;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_AFFC5AB3_C11B_4138_BCC1_85C11060AB39;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_10B25CC2_34F1_4702_AF6F_0DC8C62B8163;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAID_5A030BDC_68FA_4e4c_917D_588D6C97FA9C;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\Posisjonskvalitet EAID_AFFC5AB3_C11B_4138_BCC1_85C11060AB39;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\Identifikasjon EAID_AFFC5AB3_C11B_4138_BCC1_85C11060AB39;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\Identifikasjon EAID_AFFC5AB3_C11B_4138_BCC1_85C11060AB39;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\Identifikasjon EAID_DBA41E19_4E9B_4aab_8287_CC821394E64E;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn EAID_DBA41E19_4E9B_4aab_8287_CC821394E64E;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn EAID_DBA41E19_4E9B_4aab_8287_CC821394E64E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn EAID_DBA41E19_4E9B_4aab_8287_CC821394E64E;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn EAID_DBA41E19_4E9B_4aab_8287_CC821394E64E;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;marineGrunnkartId;Unikt fortløpende id-nummer i Marine grunnkart.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;plattform;Fartøy som har innhentet data.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;region;Regionen som videotransektet er tatt i. Samsvarer med lokalitetene i Marine grunnkart.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;stasjonId;Unik Stasjons-ID for videotransektet (samsvar med navn på videofilm).;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;lengdeTransekt;Lengde på transekt (f.eks 50 m).;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;lengdegrad;Lengdegrad (midt lengdegrad for transektet);egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;presisjon;Presisjon (fra-til, f.eks. 10-100 m).;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;startdato;Dato (angitt ved starten på transektet).;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;dyp1;Dyp ved start på transekt;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;dyp2;Dyp ved slutt på transekt.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;dypType;Beskriver dyp1 og dyp2 med en av tre mulige egenskaper: Dyp på midten, Gjennomsnittlig dyp, eller Start-slutt dyp.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;ninHovedtype;Hovedtypegruppe i NA Natursystem.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;ninGrunntype;Grunntype i NA Natursystem. ;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs EAID_E15AF6BF_34D9_44d2_95BA_1B8A72141565;ninBeskrivelse;;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner\SaltvannssjøbunnNinTypeObs