NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230801

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser observerte forekomster av de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SaltvannssjobunnNinTyperObs/20230801

Viser treff 1 - 1 av 1

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based